Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 12:20:39 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20342Tiêu đề: Các bài thi thử khó cần giải đáp
Gửi bởi: desparado trong 12:20:39 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Mong các thầy giúp em các bài sau.
Bài 1:Một điểm sang S đạt trên trục chính của 1 thấu kính cho ảnh S'.Nếu S dao động điều hòa theo chiều dương của trục ox với biên độ 2cm/s chu kỳ 2s thì vận tốc trung bình của hình chiếu ảnh S' lên ox trong 1/4 chu kỳ đầu là -8cm/s.Nếu S chuyển độn đều ra xa thấu kính với tốc độ 2cm/s trong 5s thi tốc độ trung binh của S' trong thời gian đó la 4cm/s.Tìm tiêu cự thấu kính
Bài 2 Một sóng điện từ truyền trong chân không theo chiều dương của ox,tại một điểm P trên đường truyền sóng vào một thời điểm thành phần điện trường la E(0,0,-82) thì thành phần từ trường là.
cảm ơn các thầy


Tiêu đề: Trả lời: Các bài thi thử khó cần giải đáp
Gửi bởi: desparado trong 12:08:26 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Mọi người giup em với ạ,em rất cần :(


Tiêu đề: Trả lời: Các bài thi thử khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:13:59 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Mong các thầy giúp em các bài sau.
Bài 1:Một điểm sang S đạt trên trục chính của 1 thấu kính cho ảnh S'.Nếu S dao động điều hòa theo chiều dương của trục ox với biên độ 2cm/s chu kỳ 2s thì vận tốc trung bình của hình chiếu ảnh S' lên ox trong 1/4 chu kỳ đầu là -8cm/s.Nếu S chuyển độn đều ra xa thấu kính với tốc độ 2cm/s trong 5s thi tốc độ trung binh của S' trong thời gian đó la 4cm/s.Tìm tiêu cự thấu kính
Bài 2 Một sóng điện từ truyền trong chân không theo chiều dương của ox,tại một điểm P trên đường truyền sóng vào một thời điểm thành phần điện trường la E(0,0,-82) thì thành phần từ trường là.
cảm ơn các thầy
2/P có E=82 và hướng theo chiều âm trục OZ theo quy tắc tam diện thuận giửa E,B,v ==> B phải hướng dọc theo Y với giá trị B<0
1/ Hướng dẫn em làm
gọi d là khoảng các vật đến TK, d' K/C ảnh đến thấy kính
==> d' = d.f/d-f
Khi dịch đến vị trí d+2 ==> thì ảnh dịch đến vị trí [tex]d' = (d+2).f/(d+2+f)[/tex]
khi đó vận tốc ảnh là [tex]-8.T/4 = \frac{(d+2)f}{d+2-f} - \frac{df}{d-f}(1)[/tex]
+ khi vật CĐ đều trong 5s
==> [tex](d+0,4) ==> d'=(d+0,4)f/(d+0,4-f) ==> 20 = \frac{df}{d-f} - \frac{(d+0,4)f}{d+0,4-f}(2)[/tex]
từ 1 và 2 em biến đổi ra d và f ban đầu


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Các bài thi thử khó cần giải đáp
Gửi bởi: vothanhhuan trong 10:14:14 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2014
Mong các thầy giúp em các bài sau.
Bài 1:Một điểm sang S đạt trên trục chính của 1 thấu kính cho ảnh S'.Nếu S dao động điều hòa theo chiều dương của trục ox với biên độ 2cm/s chu kỳ 2s thì vận tốc trung bình của hình chiếu ảnh S' lên ox trong 1/4 chu kỳ đầu là -8cm/s.Nếu S chuyển độn đều ra xa thấu kính với tốc độ 2cm/s trong 5s thi tốc độ trung binh của S' trong thời gian đó la 4cm/s.Tìm tiêu cự thấu kính
Bài 2 Một sóng điện từ truyền trong chân không theo chiều dương của ox,tại một điểm P trên đường truyền sóng vào một thời điểm thành phần điện trường la E(0,0,-82) thì thành phần từ trường là.
cảm ơn các thầy
2/P có E=82 và hướng theo chiều âm trục OZ theo quy tắc tam diện thuận giửa E,B,v ==> B phải hướng dọc theo Y với giá trị B<0
1/ Hướng dẫn em làm
gọi d là khoảng các vật đến TK, d' K/C ảnh đến thấy kính
==> d' = d.f/d-f
Khi dịch đến vị trí d+2 ==> thì ảnh dịch đến vị trí [tex]d' = (d+2).f/(d+2+f)[/tex]
khi đó vận tốc ảnh là [tex]-8.T/4 = \frac{(d+2)f}{d+2-f} - \frac{df}{d-f}(1)[/tex]
+ khi vật CĐ đều trong 5s
==> [tex](d+0,4) ==> d'=(d+0,4)f/(d+0,4-f) ==> 20 = \frac{df}{d-f} - \frac{(d+0,4)f}{d+0,4-f}(2)[/tex]
từ 1 và 2 em biến đổi ra d và f ban đầu
Có nhầm j ko thầy