Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 08:29:03 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20341Tiêu đề: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 08:29:03 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Một đoạn mạch AB gồm hai đoan mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi , tần số f thay đổi được. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu dụng trên R đạt cực đại.Khi tần số là f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không đổi khi điều chỉnh R.Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là
A f1=f2căn2          B f2=f1căn2.        C f1=2f2.         D f2=2f1
Em không biết gõ phông toán học nên mọi người cho em xin lỗi.....


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:31:41 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Một đoạn mạch AB gồm hai đoan mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi , tần số f thay đổi được. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu dụng trên R đạt cực đại.Khi tần số là f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không đổi khi điều chỉnh R.Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là
A f1=f2căn2          B f2=f1căn2.        C f1=2f2.         D f2=2f1
Em không biết gõ phông toán học nên mọi người cho em xin lỗi.....

Bạn nên đọc kĩ cách đặt tên topic và nội dung.

Khi f1 thì cộng hưởng: [tex]\omega _1=\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]

Khi f2 thì UAm không phụ thuộc R thì [tex]Z_A_M=Z=>Z_C=2Z_L\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{LC}}=\sqrt{2}\omega _2[/tex]

=> chọn A.