Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: s trong 09:06:52 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20339Tiêu đề: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: s trong 09:06:52 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Câu1
Một mạch điện có hiệu điện thế hiệu dụng U=110V được nối vào cuộn dây có cảm kháng XL=30Ω và tổng trở Z=50Ω. Hãy tìm hiệu số pha giữa dòng và công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây. ĐS 37 độ và P= 0.16kw.
Câu2
Một mạch điện gồm một tụ điện và điện trở thuần R= 110Ω được nối vào hiệu điện thế xoay chiều với biên độ Um=110V. dòng điện ở trạng thái ổn định Im=0.5A. Hãy tìm hiệu số pha giữa dòng và độ giảm hiệu điện thế trên toàn mạch. ĐS=60 độ
giải giúp em với. Em cảm ơn =d>


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:28:06 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Câu1
Một mạch điện có hiệu điện thế hiệu dụng U=110V được nối vào cuộn dây có cảm kháng XL=30Ω và tổng trở Z=50Ω. Hãy tìm hiệu số pha giữa dòng và công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây. ĐS 37 độ và P= 0.16kw.

Mạch gồm cuộn dây có điện trở trong là r
Tổng trở [tex]Z = \sqrt{Z_{L}^{2} + r^{2}}[/tex]
Thay số tính đc r = 40
Hệ số công suất [tex]cos \varphi = \frac{r}{Z} = \frac{4}{5} \Rightarrow \varphi = 37 ^{o}[/tex]
Cường độ dòng điện hiệu dụng : [tex]I = \frac{U}{Z} = 2,2[/tex]
Công suất P = I^2 . r


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:57:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Câu2
Một mạch điện gồm một tụ điện và điện trở thuần R= 110Ω được nối vào hiệu điện thế xoay chiều với biên độ Um=110V. dòng điện ở trạng thái ổn định Im=0.5A. Hãy tìm hiệu số pha giữa dòng và độ giảm hiệu điện thế trên toàn mạch. ĐS=60 độ
giải giúp em với. Em cảm ơn =d>

Hướng dẫn nhé
Từ U và I => Tìm đc Z
cos phi = R/ Z => phi