Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: traidauchin6 trong 08:43:30 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20338Tiêu đề: hạt nhân,tìm động năng alpha
Gửi bởi: traidauchin6 trong 08:43:30 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
hạt nhân U234 đang đứng yên ở trạng thái tự do thì phóng xạ alpha và tạo thành hạt X.Cho năng lượng liên kết riêng của hạt alpha,hạt X và hạt U lần lượt là 7,15MeV ,7,72MeV,7,65MeV.Lấy khối lượng các hạt tính theo u xấp xỉ số khối của chúng.Động năng của hạt alpha bằng? Mong thầy cô và các bạn giải hộ mình bài này


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân,tìm động năng alpha
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:51:59 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
hạt nhân U234 đang đứng yên ở trạng thái tự do thì phóng xạ alpha và tạo thành hạt X.Cho năng lượng liên kết riêng của hạt alpha,hạt X và hạt U lần lượt là 7,15MeV ,7,72MeV,7,65MeV.Lấy khối lượng các hạt tính theo u xấp xỉ số khối của chúng.Động năng của hạt alpha bằng? Mong thầy cô và các bạn giải hộ mình bài này
Ban đầu U234 đứng yên [tex]\Rightarrow p_\alpha=-p_X\Leftrightarrow p_\alpha^2=p_X^2\Leftrightarrow 2m_\alpha K_\alpha=2m_XK_X[/tex] (1)

Lại có: [tex]K_\alpha +K_X=\Delta E=230\times 7,72+4\times 7,15-234\times 7,65[/tex] (2)
(1)  và  (2)[tex]\Rightarrow \begin{cases} & \text 4K_\alpha=230K_X \\ & \text K_\alpha+K_X=\Delta E \end{cases}[/tex]

Giải hệ thu được [tex]K_\alpha[/tex]   ~O)