Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 05:35:48 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20336Tiêu đề: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 05:35:48 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp với C thay đổi được.Biết điện áp hai đầu đoạn mạch:u=200căn2cos(100pi t) (V) và khi C=C1=3.18*10^-5 F hoặc khi C=C2=1.59*10^-5 F thì độ lệch pha giữa u và i đều là pi/4 .tính công suất mạch điện lúc này
A 240W.         B 360W.            C 400W.       D480W
Em xin lỗi thầy cô và các bạn VÌ em không biết gõ kiểu toán học....


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÓ
Gửi bởi: TocChamVai trong 06:03:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Ta có [tex]Z_{C_1}=100, Z_{C_2}=200[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{200-Z_L}{R}=\frac{Z_L-100}{R}=\tan \frac{\pi}{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow Z_L=150, R=50[/tex]
[tex]\Rightarrow P=\frac{200^2.50}{50^2+50^2}=400W[/tex]