Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 04:22:47 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20333Tiêu đề: Con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:22:47 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Mọi người ơi, em có một số câu làm thấy đáp án hơi khác,mọi người giúp em với ạ
Một con lắc đơn được đưa từ mặt đất lên độ cao 3,2 km, R=6400 km. Hỏi chu kì dao động của lắc đã:
A. Tăng lên 0,05%
B. Tăng lên 0,0005%

Bài này em tính theo công thức:
 [tex]\frac{T_{2}-T_{1}}{T_{1}}=\frac{3,2}{6400}\Rightarrow T_{2}=T_{1}+T_{1}.0,0005=T_{1}+T1.0,05%[/tex]
Em chọn A thế mà trong đáp án lại chọn B??? Mọi người xem có phải đáp án nhẫm lẫn đúng ko ạ?

Tương tự bài này nữa ạ:
Một con lắc đơn dao động điều hòa với T=2s ở nhiệt độ 15 độ C, hệ số nở dài là[tex]\alpha =2.10^{-5}[/tex]
Chu kì dao động của con lắc ở nhiệt độ 25 độ C là:
A. 2,0002s
B. 2,0004s
Em chọn A nhưng đáp án lại là B. mọi người xem giúp với ạ???


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố
Gửi bởi: TocChamVai trong 06:14:11 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2014
Mình nghĩ cách làm của bạn là hoàn toàn chính xác, có công thức tổng quát là [tex]\frac{\Delta _T}{T_1}=\frac{T_2-T_1}{T_2}=\frac{\alpha (t_2-t_1)}{2}+\frac{h}{R}[/tex]
Đó là khi đưa vật lên vị trí có độ cao h


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố
Gửi bởi: congvinh667 trong 07:48:28 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Mình nghĩ cách làm của bạn là hoàn toàn chính xác, có công thức tổng quát là [tex]\frac{\Delta _T}{T_1}=\frac{T_2-T_1}{T_2}=\frac{\alpha (t_2-t_1)}{2}+\frac{h}{R}[/tex]
Đó là khi đưa vật lên vị trí có độ cao h

Ukm vậy thì chắc đáp án nhầm lẫn ở đâu đấy rồi!!