Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Dieu0703linh trong 09:17:17 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20323Tiêu đề: Dao động tắt dần con lắc lò xo
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 09:17:17 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
Mọi người giúp mình bài tập dao động tắt dần của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối  lượng m=150 g, K=30 N/m lò xo đặt nằm ngang. Hệ số ma sát bằng 0,5. g=10 m/s2 . Đưa vật tới vị trí  lò xo bị nén 9 cm rồi buông nhẹ. Vật dừng lại lần cuối cùng tại vị trí lò xo giãn hay nén bao nhiêu cm?


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình bài tập dao động tắt dần của con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:57:21 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
Tên topic sai quy định. Topic sẽ bị khóa.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:29:55 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
Lần đầu nhắc nhở em thôi, lần sau em đặt tên ngắn gọn thôi. Tên topic chúng tôi đã sửa lại rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần con lắc lò xo
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:56:25 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
Mọi người giúp mình bài tập dao động tắt dần của con lắc lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối  lượng m=150 g, K=30 N/m lò xo đặt nằm ngang. Hệ số ma sát bằng 0,5. g=10 m/s2 . Đưa vật tới vị trí  lò xo bị nén 9 cm rồi buông nhẹ. Vật dừng lại lần cuối cùng tại vị trí lò xo giãn hay nén bao nhiêu cm?
Độ giảm biên độ sau 1 nủa chu kỳ: [tex]A_{\frac{1}{2}}=\frac{2\mu mg}{k}=5(cm)[/tex]
[tex]\frac{A_0}{A_{\frac{1}{2}}}=\frac{9}{5}=1,8[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] Vật thực hiện được 2 nửa chu kỳ:
(Hình vẽ)
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps19f8bb3a.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps19f8bb3a.png.html)

[tex]\Rightarrow[/tex] Vật dừng lại khi lò xo dãn 1(cm)  ~O)