Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tantruc1005 trong 08:29:39 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20322Tiêu đề: Máy biến áp
Gửi bởi: tantruc1005 trong 08:29:39 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
 Mong các thầy gip E với
Máy biến thế lí tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có số vòng dây N0=1000
vòng, được nối với nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có
hiệu điện thế là U1=20V và cường độ dòng điện là I1=2A. Cuộn thứ cấp thứ 2 có N2=200 vòng dây
và cường độ dòng điện tương ứng là I2=1A. Biết dòng điện và hiệu điện thế tại các cuộn dây dao động
đồng pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là:
A I = 0,3A
B I = 0,4A
C I = 0,2A
D I = 1A
Em cảm ơn :])


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp
Gửi bởi: yeu_vatlylam trong 10:07:16 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2014
Do máy biến áp là lí tưởng nên công suất ở cuộn sơ cấp bằng công suất ở cuộn thứ cấp: U.I = U1.I1+ U2.I2, mặt khác U/U2=N/N2, tính được U2 thy vào biểu thức ở trước đó tính được I. Chào bạn