Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tantruc1005 trong 03:52:46 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20317Tiêu đề: bài tập sóng cơ khó
Gửi bởi: tantruc1005 trong 03:52:46 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2014
Thầy cô giúp E với
Hai nguồn phát sóng kết hợp S1; S2 trên mặt nước cách nhau 12cm dao động theo phương trình
uS1 = uS2 = 2cos(40pıt)cm . Xét điểm M trên mặt nước cách S1; S2 những khoảng tương ứng
là d1 = 4; 2cm và d2 = 9cm . Coi biên độ sóng không đổi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
v = 32cm/s . Giữ nguyên tần số f và các vị trí S1M . Hỏi muốn điểm M nằm trên đường cực tiểu
giao thoa thì phải dịch chuyển nguồn S2 dọc theo phương S1S2 chiều ra xa S1 từ vị trí ban đầu một
khoảng nhỏ nhất bằng
A ✠0,36cm
B ✠0,42cm
C ✠0,63cm
D ✠0,83cm
Em cảm ơn nhiều ạ