Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaihuyqn1189 trong 07:04:57 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20309Tiêu đề: 3 câu ôn thi đại học cần giải đáp
Gửi bởi: thaihuyqn1189 trong 07:04:57 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Mọi người giải giúp 3 câu này với, cảm ơn nhiều ạ
1 1 con lắc lò xo gồm vật nhỏ có kl m=200g, k=20N/m hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu vật dc giữ ở vị trí lò xo giãn 12cm, sau đó thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, g=10m/[tex]s^{2}[/tex]. Trong chu kỳ dao động đầu tiên kể từ lúc thả thì tỉ số tốc độ giữa 2 thời điểm gia tốc của vật triệt tiêu là?
A 4/3   B 11/9    C 3/2     D 9/7
2 Một nhà máy thủy điện cung cấp điện cho một thành phố ở cách nhà máy 80km bằng đường dây tải điện 1 pha, hệ số công suất của đường dây tải bằng 1. Đường dây tải làm tiêu hao 5% công suất cần tải và ở thành phố còn nhận đc 1 công suất 47500kW vói điện áp hiệu dụng 190kV. Đường dây làm bằng đồng có điện trở suất 1,6.[tex]10^{-8}[/tex] [tex]\Omega[/tex].m và khối lượng riêng là 8800kg/[tex]m^{3}[/tex]. Khối lượng đồng dùng làm bằng đường dây này bằng
A 190,112 tấn        C 90,112 tấn
B 180,112 tấn        D 80,112 tấn
3 Người ta dùng 1 laze có đường kính chùm sáng d=1mm và công suất P=10W chiếu liên tục để khoan 1 tấm thép. Biết tấm thép dày e=2mm ở nhiệt độ [tex]t_{1}[/tex]=[tex]30^{o}[/tex]C, khối lượng riêng D=7800kg/[tex]m^{3}[/tex], nhiệt dung riêng c=448J/kg.K, nhiệt độ nóng chảy L=270kJ/kg, điểm nóng chảy [tex]T_{c}[/tex]=[tex]1535^{o} C[/tex]
Bỏ qua mất mát nhiệt ra môi trường ngoài. Để khoan thủng tấm thép thời gian chiếu sáng tia laze tối thiểu là
A 0,33s   B 0,83s   C 1,16s   D 0,51sTiêu đề: Trả lời: 3 câu ôn thi đại học cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:52:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Đặt tên sai quy định. Đề nghị đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu ôn thi đại học cần giải đáp
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 09:06:08 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
bài 1 ta có vị trí cân bằng mơi O1, O2 cách vị trí cân bằng cũ một đoạn xo=1cm. omega w=10rad/s. T=pi/5.
thời điểm t1 (a=0)  v1=w(Ao-xo)
thời điểm t2 (a=0) v2=w(Ao-3xo) suy ra v1/v2=11/9 đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu ôn thi đại học cần giải đáp
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 09:17:50 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
bài 2 Php=0,05P mà P-Php=47500 suy ra P=50000KW, Php=2500KW=I^2.R mà I=47500/190=250A sua ra R=40 ôm. mà R=2gl/S ( g là điện trở suất) suy ra S=6,4.10^-5 m^2
m=2D.l.S=90112kg vậy B