Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: luyendely trong 06:20:03 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20308Tiêu đề: 1 câu còn thắc mắc
Gửi bởi: luyendely trong 06:20:03 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, người ta chiếu vào catốt một bức xạ điện từ có bước sóng xác định. Khi tăng công suất chiếu sáng thêm 10% thì thấy hiệu suất lượng tử cũng tăng thêm 5%. Khi đó dòng quang điện bão hòa:
A. tăng thêm 4,8%   B. giảm 4,8%   C. tăng thêm 15,5%   D. giảm 15,5%
Mình tính được giảm 13,41%. Mong mn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu còn thắc mắc
Gửi bởi: luyendely trong 06:27:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Tỉ số bán kính của hạt nhân 1 và 2 là r1/r2 = 2. Tỉ số năng lượng liên kết của 2 hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu nếu xem năng lượng liên kết riêng của 2 hạt nhân bằng nhau?
A. ΔE1/ΔE2 = 8.   B. ΔE1/ΔE2 = 0,125   C. ΔE1/ΔE2 = 2   D. ΔE1/ΔE2 = 0,5
Mình làm được A, đáp án lại là C


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu còn thắc mắc
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:51:37 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Đặt tên sai quy định.Topic bị khóa, đề nghị đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!