Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhockon_cm trong 05:02:09 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20306Tiêu đề: Bài điện XC khó!
Gửi bởi: nhockon_cm trong 05:02:09 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
   Đoạn mạch RLC nối tiếp có L= 1/pi H, C= 10^-4 / 2pi F và biểu thức điện áp 2 đầu mạch là u= 100 căn 2 cos (100pi t) V. Dùng ampe kế nhiệt đo được CĐDĐ qua cuộn cảm là 1A. Nếu nối tắt cuộn cảm thì CĐDĐ cực đại chạy qua điện trở là:
A. 1A
B. căn2 A
C. 2/ căn2 A
D. 2 căn2 A
   Em nghĩ là đề sai  :o