Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quynho96hy trong 01:02:41 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20305Tiêu đề: Bài điện có sai số
Gửi bởi: quynho96hy trong 01:02:41 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Các bạn và thầy cô giúp mình/em với
Câu 45. Trong giờ thực hành, một học sinh dùng vôn kế lí tưởng để đo điện áp hai đầu điện trở R và điện áp hai đầu tụ điện C của một doạn mạch R, C mắc nối tiếp. Kết quả đo :UR=14,0±1,0(V); UC=48,0±1,0(V). Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC là?
A.50±2,0 (V)
B.50±1,2(V)
C.50±1,0(V)
D.50±1,4(V)


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện có sai số
Gửi bởi: nhockon_cm trong 05:58:06 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Theo cách viết kết quả của sai số, giá trị trung bình được làm tròn đến chữ số cùng hàng với chữ số có nghĩa của sai số tuyệt đối. nên loại A, C. vì 50,0 có 2 chữ số có nghĩa, 1,2 và 1,4 có 2 chữ số có nghĩa; 1,0 và 2,0 chỉ có 1 chữ số có nghĩa
Ta có: [tex]U^{2} = {(U_{R})^{2}+(U_{C})^{2}}[/tex]

Tính U được 50V
Tính sai số, ta lấy vi phân 2 vế:

[tex]2U dU = 2U_{R} dU_{R}+ 2U_{C} dU_{C}[/tex]
Thay dấu vi phân d thành dấu [tex]\Delta[/tex]
 và lấy trị tuyệt đối của biểu thức trước dấu vi phân ta được:
[tex]\Rightarrow \Delta U=\frac{\left|2U_{R} \right|\Delta U_{R}+\left|2U_{C} \right|\Delta U_{C}}{\left|2U \right|}[/tex]
với [tex]\Delta U_{R}=\Delta U_{C}=1[/tex]
tính ra [tex]\Delta U[/tex]
= 1,24. Đến đây ta làm tròn tới 2 chữ số có nghĩa là 1,2.
Chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện có sai số
Gửi bởi: quynho96hy trong 03:01:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Sao em thấy một số bài giải có -URC = 48,8,
+URC =51,2 , suy ra luôn đc đáp án,em chẳng hiểu ng ta tính kiểu đấy là kiểu gì


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện có sai số
Gửi bởi: nhockon_cm trong 06:34:47 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2014
đó là họ dùng max min. Ta có URmin=14-1, URmax=14+1, UCmin=48-1, UCmax=48+1
Thay số vào Umin=căn(13^2+47^2), Umax=căn(15^2+49)^2
giá trị U sẽ dao động từ Umin đến Umax -> đáp án