Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: video.zing trong 04:31:25 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20298Tiêu đề: Một bài giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: video.zing trong 04:31:25 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải giúp bài toán này ! Thanks !
Xét hiện tượng giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 cùng phương và có cùng phương trình chuyển động [tex]u0=2cos20\pi t[/tex] (cm). Hai nguồn đặt cách nhau O1O2=15cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=60cm/s. M là điểm có biên độ sóng cực đại thuộc đường thẳng O1y vuông góc với O1O2 và cách O1 một đoạn x, x có giá trị nhỏ nhất là
A. 4,25cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 3,375cm
Ngoài lề: Sẫn đây cho e hỏi điện trở, cuộn cảm có chữ thuần là như thế nào ạ !!?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:03:27 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải giúp bài toán này ! Thanks !
Xét hiện tượng giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn O1 và O2 cùng phương và có cùng phương trình chuyển động [tex]u0=2cos20\pi t[/tex] (cm). Hai nguồn đặt cách nhau O1O2=15cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=60cm/s. M là điểm có biên độ sóng cực đại thuộc đường thẳng O1y vuông góc với O1O2 và cách O1 một đoạn x, x có giá trị nhỏ nhất là
A. 4,25cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 3,375cm
Ngoài lề: Sẫn đây cho e hỏi điện trở, cuộn cảm có chữ thuần là như thế nào ạ !!?

Gọi x là khoảng cách từ M đến O1
[tex]\lambda = \frac{v}{f} = 6 cm[/tex]
Ta có hệ sau
  • [tex]d_{2} - x = k\lambda[/tex]
  • [tex]d_{2}^{2} - x^{2} = 15^{2}[/tex]

Giải hệ, rút x theo k, [tex]\lambda[/tex] cuối cùng ta sẽ có
[tex]x = \frac{1}{2} (\frac{15^{2}}{k\lambda } - k\lambda )[/tex]
Vì k tăng thì x giảm => x min <=> k max
 Mà x > 0 => k < [tex]\frac{15}{\lambda }[/tex] = 2,5
=> k max = 2
=> x min = 3,375 cm


P.S/ Mach có điện trờ thuần là mạch chỉ có điện trở nhằm mục đích tỏa nhiệt. VÍ dụ : bàn là, nồi cơm điện, ấm đun nước,...
Mạch thuần trở là mạch chỉ có L, không có điện trở trong và không tiêu thụ điện năng


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa sóng cần giải đáp
Gửi bởi: video.zing trong 08:42:34 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
Cảm ơn bạn mình đã hiểu  =d> :D