Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nvt1222 trong 07:38:53 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20293Tiêu đề: Giup em bài dao động điều hòa này với
Gửi bởi: nvt1222 trong 07:38:53 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
1 chất điểm dao động với A=4cm omega=pi/3 .sau 3giay kể từ lúc vật bắt đầu dao động nó có li độ x=2cm và v=2pi/can3..biết vật chuyển động theo chiều dương(v>0).Tìm pha dao động ban đầu?


Tiêu đề: Trả lời: Giup em bài dao động điều hòa này với
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:54:53 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
1 chất điểm dao động với A=4cm omega=pi/3 .sau 3giay kể từ lúc vật bắt đầu dao động nó có li độ x=2cm và v=2pi/can3..biết vật chuyển động theo chiều dương(v>0).Tìm pha dao động ban đầu?

Ta biểu diễn bằng vecto quay thời điểm 3 giây
Tính góc quét đc sau thời gian 3 giây
Sau đó lùi góc sẽ tìm được pha dao động ban đầu

Biểu diễn như hình lúc này vật ở vị trí màu đỏ có pha dao động là [tex]\frac{- \pi }{3}[/tex]
Áp dụng công thức [tex]t = \frac{\Delta \varphi }{w}[/tex] sẽ tính đc góc quét đc sau 3 giây [tex]\Delta \varphi = t . w = \pi[/tex]
Lùi 1 [tex]\pi[/tex] vật sẽ ở vị trí màu xanh
=> Pha ban đầu của vật là [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]