Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 11:08:39 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20285Tiêu đề: chọn pha cho biểu thức suất điện động cảm ứng
Gửi bởi: Osiris trong 11:08:39 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp em bài này ạ !
tóm tắt :1 khung dây quay đều trong từ trường đều,vuông góc trục quay với tốc độ n=1800/phút. Lúc t= 0, vesctow pháp tuyến của khung dây hợp với b góc 30độ. Từ thông cực đại là 0,01Wb. viết biểu thức của sđđ cảm ứng trong khung ?
em thắc mắc chỗ pha ban đầu không biết nên tính theo -30 hay +30 nữa ạ !
em xin cám ơn !


Tiêu đề: Trả lời: chọn pha cho biểu thức suất điện động cảm ứng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:35:16 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp em bài này ạ !
tóm tắt :1 khung dây quay đều trong từ trường đều,vuông góc trục quay với tốc độ n=1800/phút. Lúc t= 0, vesctow pháp tuyến của khung dây hợp với b góc 30độ. Từ thông cực đại là 0,01Wb. viết biểu thức của sđđ cảm ứng trong khung ?
em thắc mắc chỗ pha ban đầu không biết nên tính theo -30 hay +30 nữa ạ !
em xin cám ơn !

Biểu thức từ thông: [tex]\phi =\phi _0cos(\omega t+\varphi )[/tex]

với phi là góc hợp bởi vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ lúc t = 0, thường chọn là góc nhọn, lấy góc dương.

[tex]e=-\phi '=\omega \phi _0cos(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

Bạn thay số vào.Tiêu đề: Trả lời: chọn pha cho biểu thức suất điện động cảm ứng
Gửi bởi: Osiris trong 09:16:00 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp em bài này ạ !
tóm tắt :1 khung dây quay đều trong từ trường đều,vuông góc trục quay với tốc độ n=1800/phút. Lúc t= 0, vesctow pháp tuyến của khung dây hợp với b góc 30độ. Từ thông cực đại là 0,01Wb. viết biểu thức của sđđ cảm ứng trong khung ?
em thắc mắc chỗ pha ban đầu không biết nên tính theo -30 hay +30 nữa ạ !
em xin cám ơn !

Biểu thức từ thông: [tex]\phi =\phi _0cos(\omega t+\varphi )[/tex]

với phi là góc hợp bởi vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ lúc t = 0, thường chọn là góc nhọn, lấy góc dương.

[tex]e=-\phi '=\omega \phi _0sin(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

Bạn thay số vào.


thưa thầy! trong biểu thức của sđđ sao lại trừ thêm pi/2 ạ ! em thấy nó vẫn là sin chứ chưa đổi sang cos ạ !


Tiêu đề: Trả lời: chọn pha cho biểu thức suất điện động cảm ứng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:58:43 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp em bài này ạ !
tóm tắt :1 khung dây quay đều trong từ trường đều,vuông góc trục quay với tốc độ n=1800/phút. Lúc t= 0, vesctow pháp tuyến của khung dây hợp với b góc 30độ. Từ thông cực đại là 0,01Wb. viết biểu thức của sđđ cảm ứng trong khung ?
em thắc mắc chỗ pha ban đầu không biết nên tính theo -30 hay +30 nữa ạ !
em xin cám ơn !

Biểu thức từ thông: [tex]\phi =\phi _0cos(\omega t+\varphi )[/tex]

với phi là góc hợp bởi vecto pháp tuyến và vecto cảm ứng từ lúc t = 0, thường chọn là góc nhọn, lấy góc dương.

[tex]e=-\phi '=\omega \phi _0sin(\omega t+\varphi -\frac{\pi }{2})[/tex]

Bạn thay số vào.


thưa thầy! trong biểu thức của sđđ sao lại trừ thêm pi/2 ạ ! em thấy nó vẫn là sin chứ chưa đổi sang cos ạ !


Thầy nhằm, đã sửa lại ở trên.