Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tongvippro098 trong 11:12:45 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20276Tiêu đề: Giúp em các bài tập chương hạt nhân
Gửi bởi: tongvippro098 trong 11:12:45 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Bài 1: Bắn hạt nơtron có động năng 1,6MeV vào hạt nhân 3(Li)6 đang đứng yên thì thu được hạt \alpha và hạt X. Vận tốc của hạt \alpha và hạt X hợp với vận tốc của hạt nơtron các góc lần lượt là 60 độ và 30 độ. Nếu lấy tỉ số khối lượng của các hạt nhân bằng tỉ số số khối của chúng. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? ( vì e mới tham gia nên không biết cách gõ hạt Li 3 6 ntn, mấy a chị thông cảm  ^-^)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em các bài tập chương hạt nhân
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:01:19 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2014
Bài 1: Bắn hạt nơtron có động năng 1,6MeV vào hạt nhân 3(Li)6 đang đứng yên thì thu được hạt \alpha và hạt X. Vận tốc của hạt \alpha và hạt X hợp với vận tốc của hạt nơtron các góc lần lượt là 60 độ và 30 độ. Nếu lấy tỉ số khối lượng của các hạt nhân bằng tỉ số số khối của chúng. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? ( vì e mới tham gia nên không biết cách gõ hạt Li 3 6 ntn, mấy a chị thông cảm  ^-^)
HD nhé. Năng lượng của phản ứng: E = (mX + [tex]m_{\alpha }[/tex] - mLi - mn)[tex]c^{2}[/tex] = kn - kX - k_{\alpha }[/tex]
Dùng định luật BT đl (vẽ hình các vecto động lượng - lưu ý động lượng của Li là = 0),
từ đó: [tex]cos60 = \frac{p_{\alpha }}{p_{n}}\rightarrow p_{\alpha}=p_{n}/2\rightarrow k_{\alpha }=\frac{m_{n}k_{n}}{4m_{\alpha }}=0,1MeV[/tex]
Tương tự suy ra [tex]k_{X}=\frac{3m_{n}k_{n}}{4m_{X}}[/tex] = 0,4MeV
Suy ra E = 1,6 - 0,5 = 0,9MeV> 0. Phản ứng thu năng lượng