Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Dieu0703linh trong 08:13:40 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20274Tiêu đề: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 08:13:40 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp
Khi [tex]L=L_{1}[/tex] hoặc [tex]L=L_{2}[/tex] thì UL1=UL2  và [tex]\left|\varphi 1 \right|=\prod{/4} ; \left|\varphi 2 \right|=5\prod{/12}[/tex]
Xác định biểu thức liên hệ giữa R và Zc
A. R=Zc           B. R=Zc căn 3         C. Zc=R căn 3              D. R=2ZcTiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: superburglar trong 01:36:34 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
Bạn xem lại số liệu bài này đi. Mà bạn chú ý lần sau nên ghi rõ [tex]\varphi 1,\varphi 2[/tex] l;à độ lệch pha của cái gì??? . Nếu hiểu độ lệch pha đó là hệ số công suất thì tính đáp án bài này tính ra kết quả cuối cùng là: [tex]\frac{Zc}{R}=2+\sqrt{3}[/tex] !!!
PS: Bài này khó thì không phải khó, do có góc 75 độ ( lẻ nên đáp án khó có thể chẵn như trên đề được  :P ) nên tính toán khó khăn nên mình nghĩ bài này số liệu sai ở chỗ này !!!!!
Chúc bạn học tốt !
Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 03:30:20 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
cám ơn bạn


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:57:42 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Đây là một biến thể của đề 2013. Vẽ giản đồ, dùng định lý hàm sin ta có:
[tex]\frac{U_{L1}}{sinO_{1}}=\frac{U_{L1}}{sinO_{1}}\Rightarrow O_{1}=\pi -O_{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow |\varphi _{RC}|+ {\varphi _{1}}= \pi -(|\varphi _{RC}|+ {\varphi _{2}})[/tex]
[tex]\Rightarrow |\varphi _{RC}|= \frac{\pi }{2}-\frac{\varphi _{1}+\varphi _{2}}{2}=30^{o}\Rightarrow \frac{Z_{C}}{R}=\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]

Đáp án là B


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 03:40:27 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2014
Thưa thày, thày cho em hỏi [tex]0_{1}[/tex]  và
[tex]0_{2}[/tex] là gì ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp
Khi [tex]L=L_{1}[/tex] hoặc [tex]L=L_{2}[/tex] thì UL1=UL2  và [tex]\left|\varphi 1 \right|=\prod{/4} ; \left|\varphi 2 \right|=5\prod{/12}[/tex]
Xác định biểu thức liên hệ giữa R và Zc
A. R=Zc           B. R=Zc căn 3         C. Zc=R căn 3              D. R=2Zc


Dùng đại số nhé
[tex]tan(\pi/4)=ZL1-ZC/R = \frac{ZL1}{R}-\frac{ZC}{R}[/tex]
[tex]tan(5\pi/12)=\frac{ZL2}{R}-\frac{ZC}{R}[/tex]
mặt khác 2 L1,L2 cho cùng UL
==> [tex]1/ZL1+1/ZL2=2\frac{ZC}{ZC^2+R^2}[/tex]
==> [tex]R/ZL1+R/ZL2=\frac{2RZC}{ZC^2+R^2} = 2\frac{(ZC/R)}{(ZC^2/R^2)+1}[/tex]
Đặt ZC/R=x
==> [tex]\frac{1}{(1+x)}+\frac{1}{(2+can(3)+x)} = \frac{2x}{(x^2+1)}[/tex]
==> [tex]x=\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi về bài toán L thay đổi trong mạch điện xoay chiều RLC
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:15:08 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2014
Mọi người tham khảo cách này xem:
Ta có: [tex]\varphi _{0}=\frac{\varphi _{1}+\varphi _{2}}{2}=\frac{\pi }{3}[/tex]
Lại có: [tex]tan\varphi _{0}=\frac{R}{Z_{C}}=\sqrt{3}[/tex]