Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: younglady9x trong 05:43:36 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20272Tiêu đề: Một câu điện xoay chiều trong đề thi thử chuyên KHTN lần 5 2014
Gửi bởi: younglady9x trong 05:43:36 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f=50Hz, cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{4\Pi } H[/tex]. Tụ điện có điện dung lúc đầu có giá trị [tex]C_1=\frac{4}{\Pi }.10^{-4}F[/tex]
. Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ điện từ giá trị [tex]C_1[/tex] thì cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện sẽ
A. Tăng
B. Lúc đầu tăng sau đó giảm
C. Giảm
D. Lúc đầu giảm sau đó tăng
Em nghĩ là chọn ý C nhưng đáp án lại là B em không hiểu. Mong các thầy và các bạn giải thích giúp ạ
Hay là đáp án của trường sai vậy ta  >:(Tiêu đề: Trả lời: Một câu điện xoay chiều trong đề thi thử chuyên KHTN lần 5 2014
Gửi bởi: 0984600803 trong 08:15:14 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
lúc đầu ZL = Zc =25 > mạch có tính cộng hưởng suy ra I max sau đó tăng điện dung có nghĩa là ZC giảm suy ra  tổng trở mạch tăng Z , từ đó ta có cường độ dòng điện sẽ giảm