Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:50:19 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20269Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:50:19 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn mạch MB gồm một tụ điện. Biết uAM = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)[/tex] V; uMB = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t -\frac{2\pi }{3}\right)[/tex]V.
Tính r, C?

Mong Thầy, cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:19:29 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn mạch MB gồm một tụ điện. Biết uAM = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)[/tex] V; uMB = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t -\frac{2\pi }{3}\right)[/tex]V.
Tính r, C?

Mong Thầy, cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!

Có đáp án không bạn? Với đề bài này thì mình mới tính ra tỉ lệ giữa r, Zl, Zc thôi chứ chưa tính ra được kết quả cụ thể. Có thể là cần phải thử ngược đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:47:34 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn mạch MB gồm một tụ điện. Biết uAM = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)[/tex] V; uMB = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t -\frac{2\pi }{3}\right)[/tex]V.
Tính r, C?

Mong Thầy, cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!
[tex]u_{AB}=u_{AM} + u_{MB}= 100\sqrt{2}cos\left<100\pi t-\frac{\pi }{3} \right> (V)[/tex]
Ta suy ra:
 [tex]Z_{AB} = Z_{C}=Z_{rL}\Rightarrow \begin{cases} r^{2} + Z_{L}^{2} = Z_{C}^{2} &\\ r^{2} + \left( Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}= Z_{C}^{2} & \end{cases}[/tex]
[tex]\Rightarrow \begin{cases} Z_{C} = 2Z_{L} &\\ r =Z_{L}\sqrt{3} \end{cases}[/tex]
Giá trị cụ thể thì hình như không tính được


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 04:24:02 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn mạch MB gồm một tụ điện. Biết uAM = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)[/tex] V; uMB = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t -\frac{2\pi }{3}\right)[/tex]V.
Tính r, C?

Mong Thầy, cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!

Có đáp án không bạn? Với đề bài này thì mình mới tính ra tỉ lệ giữa r, Zl, Zc thôi chứ chưa tính ra được kết quả cụ thể. Có thể là cần phải thử ngược đáp án
Bài này không có đáp án bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 04:35:47 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn mạch MB gồm một tụ điện. Biết uAM = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)[/tex] V; uMB = [tex]100\sqrt{2}cos\left(100\pi t -\frac{2\pi }{3}\right)[/tex]V.
Tính r, C?

Mong Thầy, cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!

Có đáp án không bạn? Với đề bài này thì mình mới tính ra tỉ lệ giữa r, Zl, Zc thôi chứ chưa tính ra được kết quả cụ thể. Có thể là cần phải thử ngược đáp án
Bài này không có đáp án bạn ạ
Bài này đề bị miss ùi.