Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 11:51:34 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20265Tiêu đề: bài toán va chạm
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:51:34 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ klg m, dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác m' (cùng klg với vật m) rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m thì khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ bằng bao nhiêu?

Em xin cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: bài toán va chạm
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:11:21 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ klg m, dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác m' (cùng klg với vật m) rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m thì khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ bằng bao nhiêu?

Em xin cảm ơn !

Hướng dẫn cách làm :
Vận tốc của vật m ngay trước va chạm :
[tex]E = E_{d} + E_{t} = \frac{4}{3} E_{d} \Leftrightarrow \frac{1}{2}kA^{2} = \frac{4}{3} \frac{1}{2}mV^{2} [/tex] (1)

Trong va chạm giữa hai vật , do ngoại lực theo phương ngang là không quá lớn mà thời gian va chạm là rất bé nên động lượng theo phương ngang của hai vật được bảo toàn : mV = 2mv . suy ra v = V/2 (2)

Bảo toàn cơ năng sau va chạm cho ta : [tex]\frac{1}{2}kA'^{2} = \frac{1}{2}2mv^{2} + \frac{1}{2}kx^{2}[/tex]

Hay : [tex]\frac{1}{2}kA'^{2} = \frac{1}{2}2mv^{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{2} 2m V^{2}[/tex] (3)

Kết hợp (1) ; (2) và (3) ta c\tính được A'Tiêu đề: Trả lời: bài toán va chạm
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:42:15 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Thầy chỉnh lại mấy chữ viết thầy ơi, trong phần gõ công thức mình không viết có dấu được.