Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: yeu_vatlylam trong 11:12:43 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20260Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: yeu_vatlylam trong 11:12:43 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Thầy cô và các bạn giúp em giải bài này với. Em chân thành cám ơn.
Cho đoạn mạch RLC nói tiếp, cuộn dây thuần cảm, R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi. Khi f = 60Hz thì Pmax = 212 W, khi f = 120Hz thì P = 106W. Khi f = 90Hz thì P bằng
A. 148W    B. 186W    C. 178W    D. 162W


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:28:33 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Thầy cô và các bạn giúp em giải bài này với. Em chân thành cám ơn.
Cho đoạn mạch RLC nói tiếp, cuộn dây thuần cảm, R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi. Khi f = 60Hz thì Pmax = 212 W, khi f = 120Hz thì P = 106W. Khi f = 90Hz thì P bằng
A. 148W    B. 186W    C. 178W    D. 162W


Hướng dẫn :  Áp dụng công thức : [tex]P = \frac{U ^{2}}{R} cos ^{2} \varphi[/tex]

Với f1 , mạch cộng hưởng : [tex]P_{max} = \frac{U ^{2}}{R}[/tex] và ZL = ZC

Với f2 = 2 f1 : Z'L = 2ZL và Z'C = ZC/2 = ZL/2

Dùng công thức trên ta có : [tex]cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow tan\varphi = 1 \Rightarrow Z_{L} = \frac{2R}{3}[/tex]

Với f3 = 1,5 f1 ta có Z"L = 1,5 ZL = R ; Z"C = 2ZC/3 = 4R/9

Công suất cần tìm : [tex]P = \frac{U ^{2}}{R} cos ^{2}\varphi = P_{max} \frac{R^{2}}{R^{2} +(R - 4R/9)^{2}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: yeu_vatlylam trong 10:45:56 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Cám ơn thầy ạ