Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 09:32:09 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20259Tiêu đề: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 09:32:09 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt + cos2ωt.     
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.

Câu 2: Cơ chế phóng xạ  beta+ có thể là
A. Một electron của nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát ra một poziton.
B. Một proton có sẵn trong hạt nhân bị phát ra.
C. Một phần năng lượng liên lết của hạt nhân chuyển hóa thành một poziton.
D. Một protn trong hạt nhân phóng ra một poziton và một hạt khác để chuyển thành nơtron.

Câu 3: Sóng điện từ nào sau đây không thu bằng phương pháp chụp ảnh?
A. Tia tử ngoại.  B. Sóng vô tuyến.  C. Tia X.  D. Tia gamma.

Câu 4: Với ánh sáng đơn sắc, ta có kết luận :
A. Chỉ có ánh sáng đơn sắc mắt mới nhìn thấy được.
B. Có năng lượng càng nhỏ tính chất sóng càng thể hiện rõ.
C. Nếu nhìn thấy sẽ có bước sóng rất lớn so với bước sóng cơ.
D. Chỉ có ánh sáng đơn sắc mới thực hiện được giao thoa.

Câu 5: Trong sơ đồ khối của 1 máy thu vô tuyến điện sẽ không có bộ phận nào sau đây?
A. Mạch phát dao động điều hoà. 
B. Mạch khuyếch đại.
C. Mạch biến điệu. 
D. Mạch tách sóng
(câu này em nghĩ là C nhưng đáp án lại là A)

Câu 6: Trong dao động điều hòa thì gia tốc
A. có giá trị cực đại khi li độ đạt cực đại. 
B. tỉ lệ nghịch với vận tốc.
C. không đổi khi vận tốc thay đổi. 
D. có độ lớn giảm khi độ lớn vận tốc tăng.
(câu này em nghĩ là D nhưng đáp án là A. Cho em hỏi luôn là ở câu A thì giá trị gia tốc có phải là độ lớn không hay là có chứa dấu)

Em xin cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:12:18 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt + cos2ωt.     
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.


Câu 1
Theo mình là đáp án C
Phương trình thứ nhất và thứ 2 khác tần số góc nên không đúng
Phương trình thứ 4 thì lại có 3t ở ngoài
Phương trình thứ 3 thì ta có thể chuyển thành
x - 5 = 3sinwt + 2coswt
đặt x - 5 = u thì phương trình lúc này là
u = 3sinwt + 2 coswt
Cái này thì hoàn toàn có thể tổng hợp được thành một phương trình dao động điều hòa giống như mình tổng hợp 2 dao động ấy


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:14:58 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Câu 2: Cơ chế phóng xạ  beta+ có thể là
A. Một electron của nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát ra một poziton.
B. Một proton có sẵn trong hạt nhân bị phát ra.
C. Một phần năng lượng liên lết của hạt nhân chuyển hóa thành một poziton.
D. Một protn trong hạt nhân phóng ra một poziton và một hạt khác để chuyển thành nơtron.

cơ chế phóng xạ beta+ là : trong hạt nhân mẹ, 1 proton biến thành 1 poziton, 1 nơtron và 1 nơtrino
=> D


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:19:07 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014


Câu 3: Sóng điện từ nào sau đây không thu bằng phương pháp chụp ảnh?
A. Tia tử ngoại.  B. Sóng vô tuyến.  C. Tia X.  D. Tia gamma.Các tia đều có bản chất là sóng điện từ nhưng
Tia X, tia gama và tử ngoại đề có tác dụng lên kính ảnh
Sóng vô tuyến thì không
=> sóng vô tuyến sẽ không thu bằng phương pháp chụp ảnh


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:24:43 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014

Câu 5: Trong sơ đồ khối của 1 máy thu vô tuyến điện sẽ không có bộ phận nào sau đây?
A. Mạch phát dao động điều hoà. 
B. Mạch khuyếch đại.
C. Mạch biến điệu. 
D. Mạch tách sóng
(câu này em nghĩ là C nhưng đáp án lại là A)


Theo mình thì câu này cả A và C đều đúng
Biến điệu là ở máy phát chứ không phải máy thu
Còn mạch phát dao động điều hòa cũng đúng. Trong sách thì viết là " máy phát dao động điện cao tần" thì thực chất nó là một mạch dao động điện LC, cũng là dao động điều hòa


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:29:05 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014

Câu 6: Trong dao động điều hòa thì gia tốc
A. có giá trị cực đại khi li độ đạt cực đại. 
B. tỉ lệ nghịch với vận tốc.
C. không đổi khi vận tốc thay đổi. 
D. có độ lớn giảm khi độ lớn vận tốc tăng.
(câu này em nghĩ là D nhưng đáp án là A. Cho em hỏi luôn là ở câu A thì giá trị gia tốc có phải là độ lớn không hay là có chứa dấu)

Em xin cảm ơn !


Theo mình thì bạn đúng. Đáp án D không sai


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: lehavu trong 11:22:14 PM Ngày 11 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt + cos2ωt.     
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.


Câu 1
Theo mình là đáp án C
Phương trình thứ nhất và thứ 2 khác tần số góc nên không đúng
Phương trình thứ 4 thì lại có 3t ở ngoài
Phương trình thứ 3 thì ta có thể chuyển thành
x - 5 = 3sinwt + 2coswt
đặt x - 5 = u thì phương trình lúc này là
u = 3sinwt + 2 coswt
Cái này thì hoàn toàn có thể tổng hợp được thành một phương trình dao động điều hòa giống như mình tổng hợp 2 dao động ấy
x -5 = 3sinwt + 2coswt hình như kô còn được coi là dao động điều hòa theo quan điểm của sgk hiện nay, với quan điểm nó ko phải là nghiệm của pt vi phân bậc 2 :x"+(w)2*x=0. SGK gọi là dao động tuần hoàn. Các bạn cho trao đổi thêm nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:28:25 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt + cos2ωt.    
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.


Câu 1
Theo mình là đáp án C
Phương trình thứ nhất và thứ 2 khác tần số góc nên không đúng
Phương trình thứ 4 thì lại có 3t ở ngoài
Phương trình thứ 3 thì ta có thể chuyển thành
x - 5 = 3sinwt + 2coswt
đặt x - 5 = u thì phương trình lúc này là
u = 3sinwt + 2 coswt
Cái này thì hoàn toàn có thể tổng hợp được thành một phương trình dao động điều hòa giống như mình tổng hợp 2 dao động ấy
x -5 = 3sinwt + 2coswt hình như kô còn được coi là dao động điều hòa theo quan điểm của sgk hiện nay, với quan điểm nó ko phải là nghiệm của pt vi phân bậc 2 :x"+(w)2*x=0. SGK gọi là dao động tuần hoàn. Các bạn cho trao đổi thêm nhé!

Thế à? Mình không rõ lắm vì kiến thức này phải lên ĐH mới được học, cấp 3 chỉ thừa nhận thôi. Đôi khi gặp dạng này thì mình toàn chuyển sang rồi biến đổi theo hàm u và làm bình thường. Cũng không rõ lắm. Nếu như đáp án này không đúng thì theo bạn đáp án nào là chuẩn xác?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:12:23 AM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt + cos2ωt.     
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.


Câu 1
Theo mình là đáp án C
Phương trình thứ nhất và thứ 2 khác tần số góc nên không đúng
Phương trình thứ 4 thì lại có 3t ở ngoài
Phương trình thứ 3 thì ta có thể chuyển thành
x - 5 = 3sinwt + 2coswt
đặt x - 5 = u thì phương trình lúc này là
u = 3sinwt + 2 coswt
Cái này thì hoàn toàn có thể tổng hợp được thành một phương trình dao động điều hòa giống như mình tổng hợp 2 dao động ấy
x -5 = 3sinwt + 2coswt hình như kô còn được coi là dao động điều hòa theo quan điểm của sgk hiện nay, với quan điểm nó ko phải là nghiệm của pt vi phân bậc 2 :x"+(w)2*x=0. SGK gọi là dao động tuần hoàn. Các bạn cho trao đổi thêm nhé!

Bạn Ngọc Anh đúng rồi đó; 3sinwt + 2coswt dễ dàng tổng hợp thành dạng Acos(wt + phi), lúc đó:

Đặt X = x - 5 = 3sinwt +2coswt = Acos(wt + phi) thì vật dao động điều hòa với VTCB có tọa độ x = 5, nghĩa là góc tọa độ bây giờ không chọn ngay VTCB nữa.