Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doanpham2020 trong 06:53:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20249Tiêu đề: Bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: doanpham2020 trong 06:53:45 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ
Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, lò xo có độ cứng k=10 N/m, vật nặng có khối lượng m=100 g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là μ = 0, 2. Ban đầu vật được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 10 cm. Thời gian từ lúc thả vật đến khi lò xo không biến dạng lần 2 có giá trị gần đúng là?
A. 0,52 s. B. 0,85. C. 0,92. D. 0,47


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 10:37:55 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
độ lệch của vị trí cân bằng [tex]\Delta x=\frac{\mu mg}{k}=2cm[/tex]
khá khó diễn đạt bằng lời,
bạn tham khảo hình vẽ của mình
Vị trí cân bằng cùng màu với quỹ đạo trong từng giai đoạn chuyển động
từ hình vẽ có thể thấy thời gian chuyển động là [tex]\Delta t=\frac{T}{2}+\frac{T}{4}+ \frac{T}{12}=\frac{\pi }{6}s[/tex]