Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maytrang0912 trong 07:39:03 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20232Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo dao động có giá đỡ
Gửi bởi: maytrang0912 trong 07:39:03 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=1kg và lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m được treo thẳng đứng vào điểm cố định. vật được đặt trên giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1cm. cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng xuống dưới với gia tốc a=1m/s^2. bỏ qua mọi ma sát và lực cản, g=10m/s^2. sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động với biên độ bao nhiêu?
cũng là bài em làm nhưng không ra đáp án mong mọi người giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo dao động có giá đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:27:49 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m=1kg và lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m được treo thẳng đứng vào điểm cố định. vật được đặt trên giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1cm. cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng xuống dưới với gia tốc a=1m/s^2. bỏ qua mọi ma sát và lực cản, g=10m/s^2. sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động với biên độ bao nhiêu?
cũng là bài em làm nhưng không ra đáp án mong mọi người giúp đỡ!

Bài toán này có hai vấn đề cần quan tâm
+ ĐK vật rời ván.
+ Vật rời ván khi nào ==> tìm vị trí và vận tốc khí đó.
Xét vật trên ván, các lực tác dụng
P - N - Fdh = m.a
khi bắt đầu rời ván ==>N=0 ==>  [tex]P-Fdh-m.a=0[/tex]
vì vật nằm trên ván ==> vật vẫn đang có a=1 ==> [tex]\Delta L=0,09m=9cm[/tex]
+ Vị trí rời sàn : [tex]x = \Delta L - \Delta L0 = 0,09 - mg/k = -0,01m = -1cm.[/tex]
+ Vận tốc rời sàn chính là vận tốc vật đi được đoạn 0,08m
==> [tex]v^2=2.a.(\Delta L-0,01)[/tex] ==> [tex]v = \frac{2\sqrt{2}}{5}[/tex]
==> Công thức độc lập : [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega^2}}[/tex] em tính được [tex]A=5,74cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo dao động có giá đỡ
Gửi bởi: maytrang0912 trong 10:21:00 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
thầy ơi em nghĩ ban đầu giá đỡ nằm ở vị trí lò xo dãn 1cm thì tổng quảng đường vật di chuyển có giá đỡ là 9-1=8cm chứ ạ? em làm các lập luận sau đều giống thầy nhưng sao vẫn không ra đáp án ạ! đáp án là 5,74 thầy ạ!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo dao động có giá đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:03:50 AM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
thầy ơi em nghĩ ban đầu giá đỡ nằm ở vị trí lò xo dãn 1cm thì tổng quảng đường vật di chuyển có giá đỡ là 9-1=8cm chứ ạ? em làm các lập luận sau đều giống thầy nhưng sao vẫn không ra đáp án ạ! đáp án là 5,74 thầy ạ!
thầy chỉnh lại rùi, tính lại vận tốc lúc rời đi s=0,08m