Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maytrang0912 trong 06:56:02 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20231Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: maytrang0912 trong 06:56:02 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
biết A và B là 2 nguồn sóng nhưng ngược pha nhau và phát sóng có bước sóng 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước có hiệu đường đi của 2 sóng bằng 2,56. I là trung điểm đoạn AB. Trong khoảng IM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ a[tex]\sqrt{2}[/tex]?
nhờ mọi người làm giúp (nếu có thể có hình minh họa càng tốt) vì em làm rồi nhưng ko giống đáp án và có một số chỗ còn vướng mắc!  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:04:26 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
biết A và B là 2 nguồn sóng nhưng ngược pha nhau và phát sóng có bước sóng 1,6cm. M là một điểm trên mặt nước có hiệu đường đi của 2 sóng bằng 2,56. I là trung điểm đoạn AB. Trong khoảng IM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ a[tex]\sqrt{2}[/tex]?
nhờ mọi người làm giúp (nếu có thể có hình minh họa càng tốt) vì em làm rồi nhưng ko giống đáp án và có một số chỗ còn vướng mắc!  ^-^

có nhiều cách làm nhưng cách tổng quát là
+ viết phương trình sóng hay tìm độ lệch pha hai sóng tới đến một điểm bất kỳ thỏa ĐK bài toan.
+ tìm biểu thức d1-d2=f(k) thỏa ĐK bài toán
+ chặn nghiệm trên đoạn cần tìm
Với bài này do biên độ độ a\sqrt{2} ==> hai sóng tới vuông pha ==> [tex]d1-d2=(k+1/2).\lambda/2[/tex]
trên IM [tex]0<=(k+1/2).\lambda/2 <= 2,56[/tex] ==> em tìm k là số nguyên chính là số điểm thỏa


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: maytrang0912 trong 10:05:46 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
em cảm ơn thầy nhiều ạ! :)