Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maytrang0912 trong 12:36:45 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20229Tiêu đề: bài tập máy phát ddienj xoay chiều
Gửi bởi: maytrang0912 trong 12:36:45 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
mắc một tải thuần trở 3 pha, đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay chiều ba pha. toàn tải tiêu thụ công suất 600W. nếu đứt một dây pha, toàn tải tiêu thụ công suất là?
A.500
B.400
C.200
D.300
mọi người làm giúp tớ nhé!  :)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập máy phát ddienj xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:35:22 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
mắc một tải thuần trở 3 pha, đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay chiều ba pha. toàn tải tiêu thụ công suất 600W. nếu đứt một dây pha, toàn tải tiêu thụ công suất là?
A.500
B.400
C.200
D.300
mọi người làm giúp tớ nhé!  :)

Ban đầu mỗi tải tiêu thụ 1 công suất [tex]P = \frac{600}{3} = 200 W[/tex]

Khi đứt một dây pha thì mạch trở thành : R // ( R nt R )

=> công suất toàn mạch lúc này : [tex]P = P_{1} + P_{2} = \frac{U^{2}}{R} + \frac{U^{2}}{R + R} = \frac{3 U^{2}}{2R} = \frac{3}{2} . 200 = 300W[/tex]