Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dohuyloc1234 trong 11:56:58 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20228Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 11:56:58 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2014
Thầy ơi giải dùm em bài này : Một dao động điều hòa theo phương trình x=10cos(4*pi*t+pi/2) . Động năng của vật biến thiên với tần số là :   A.4Hz     B.2Hz    C.1Hz    D.8Hz


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:25:12 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
Thầy ơi giải dùm em bài này : Một dao động điều hòa theo phương trình x=10cos(4*pi*t+pi/2) . Động năng của vật biến thiên với tần số là :   A.4Hz     B.2Hz    C.1Hz    D.8Hz

Động năng của vật biến thiên với tần số f' =2f với f là tần só dao động của vật
[tex]f = \frac{ \omega }{2\pi } = 2[/tex]
=> f' = 4 Hz => A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: dohuyloc1234 trong 11:16:31 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2014
thầy giải thích giùm em tại sao f(động năng)=2f ??? em không hiểu chỗ đó


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:53:50 AM Ngày 13 Tháng Năm, 2014
thầy giải thích giùm em tại sao f(động năng)=2f ??? em không hiểu chỗ đó

Động năng = [tex]\frac{1}{2}mv^2[/tex]

[tex]v=-\omega Asin(\omega t+\varphi )[/tex]

Thay biểu thức v vào động năng, hạ bậc hàm sin => tần số động năng gấp đôi tần số dao động.