Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 10:22:59 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20223Tiêu đề: bài tính điện áp tức thời trong điện xoay chiều.
Gửi bởi: kientd31 trong 10:22:59 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014
 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(  t) (V) luôn ổn định vào hai đầu đọan mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 40căn2 V, hai đầu cuộn cảm thuần là 50căn2 V,và hai tụ điện là 90căn2 V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch gần bằng nhất là:
   A. 109,28V.  B. – 80V .   C. – 29,28V.   D. 81,96V.
thầy cô và các bạn chỉ giúp mình bài này với ạ..


Tiêu đề: Trả lời: bài tính điện áp tức thời trong điện xoay chiều.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:04:32 AM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(  t) (V) luôn ổn định vào hai đầu đọan mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 40căn2 V, hai đầu cuộn cảm thuần là 50căn2 V,và hai tụ điện là 90căn2 V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch gần bằng nhất là:
   A. 109,28V.  B. – 80V .   C. – 29,28V.   D. 81,96V.
thầy cô và các bạn chỉ giúp mình bài này với ạ..
Độ lệch pha giữa u và i là [tex]\varphi =-\frac{\pi }{4}[/tex]  => u trễ pha hơn uR 1 góc pi/4.

Dùng đường tròn: khi [tex]u_R=40V=\frac{U_0_R}{2}[/tex] => vecto biên độ [tex]\vec{U_0_R}[/tex] hợp với trục nằm ngang 60 độ và nằm dưới trục này => [tex]\vec{U_0}[/tex] hợp với trục nằm ngang 75 độ và chiếu lên thì ra giá trị âm.

Bạn có thể tự vẽ hình => [tex]u=-U_0cos75^0=-80\sqrt{2}cos75^0=-29,282V[/tex]