Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maytrang0912 trong 09:20:06 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20221Tiêu đề: bai tap dien xoay chieu can giup do!
Gửi bởi: maytrang0912 trong 09:20:06 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R=100[tex]\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (C hữu hạn và khác 0) một điện áo có biểu thức
u=[tex]100+100cos(100\Pi .t+\frac{\Pi }{4})(V)[/tex]
khi thay đổi Cthif công suất tiêu thụ của mạch thay đổi. Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là?
A. 200
B.50
C.150
D.25
ai giúp mình giải bài này với!


Tiêu đề: Trả lời: bai tap dien xoay chieu can giup do!
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:58:58 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R=100[tex]\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (C hữu hạn và khác 0) một điện áo có biểu thức
u=[tex]100+100cos(100\Pi .t+\frac{\Pi }{4})(V)[/tex]
khi thay đổi Cthif công suất tiêu thụ của mạch thay đổi. Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là?
A. 200
B.50
C.150
D.25
ai giúp mình giải bài này với!

Theo mình thì cái thành phần 100V ở ngoài mà không có biểu thức cos đằng sau là điện 1 chiều
Nhưng mạch có tụ nên ta bỏ qua thành phần này luôn
Ta có: [tex]P < I_{xc}^{2}R[/tex]
Mà [tex]I_{xc}^{2}R = \frac{U^{2}}{Z^{2}}R = \frac{U^{2}}{R^{2} + Z_{C}^{2}}R[/tex] (1)
Chia cả tử và mẫu cho R, ta được
(1) <=> [tex]\frac{U^{2}}{R + \frac{Z_{C}^{2}}{R}} \leq \frac{U^{2}}{R} = 50[/tex] ( do [tex]\frac{Z_{C}^{2}}{R}[/tex] > 0 )

=> P < 50
=> Đáp án D