Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 01:19:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20214Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn khó
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 01:19:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Một con lắc đơn gồm 1 vật nặng khối lượng m, dấy treo có chiều dài l dao động với biên độ góc [tex]\alpha _{0}[/tex] tại nới có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng là:
A. T= mg.(2-2cos[tex]\alpha _{0}[/tex])
B.  T= mg.(4-cos[tex]\alpha _{0}[/tex])
C.  T= mg.(4-2cos[tex]\alpha _{0}[/tex])
D.  T= mg.(2-cos[tex]\alpha _{0}[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc đơn khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:43:59 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Bài đăng sai quy định. Bạn hãy đọc quy định đăng bài: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0