Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 09:31:03 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20211Tiêu đề: Bài tập phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: hoalansao11 trong 09:31:03 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
   Xét phản ứng nhiệt hạch 21D + 21D -> 31T + p. Cho mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, mp = 1,0073u, 1u = 931,5 MeV/c2. Tính năng lượng có thể thu được từ 1kg nước thường, nếu toàn bộ  đơteri rút ra làm nhiên liệu hạt nhân ( biết đơteri chiếm 0,015% trong nước thường)
 A. 2,62. 108J                      B. 3,02. 107J               C. 2,62.109J                 D. 4,22.109J


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:55:09 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Dạng bài này bạn đã hỏi trong 1 topic khác. topic này sẽ bị khóa.