Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vietnamtoquoc trong 12:05:05 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20208Tiêu đề: Thắc mắc về đáp án của 1 bài toán giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: vietnamtoquoc trong 12:05:05 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB cách trung điểm O 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 15 cm nằm ở trên mặt nước, số điểm dao động với biên độ cực đại là bao nhiêu?
Em thì tính được -5<k<5 ---> có 9 giá trị của k nên trên đường tròn có 18 cực đại.
Nhưng trong tài liệu của thầy Đoàn Văn Lượng thì thầy lấy -5<=k<=5 ---> có 11 giá trị của k, trong đó 9 giá trị của k cắt đường tròn tại 2 điềm, 2 giá trị k qua nguồn A, B tiếp xúc đường tròn tại 2 điểm  ---> có 9.2+2=20 điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn.
Vậy bài giải nào đúng ạ? Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về đáp án của 1 bài toán giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: ngochocly trong 05:06:06 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Theo t thì bạn đúng nha! Vì 2 nguồn không thể là cực đại.