Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 10:18:13 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20206Tiêu đề: Bài tập phản ưng nhiệt hạch
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:18:13 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Cho phản ứng nhiệt hạch 21D + 31T -> n + [tex]\alpha[/tex]. Biết mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, mn = 1,0087u, m[tex]\alpha[/tex] = 4,0015u. Nước tự nhiên có chứa 0,015% nước nặng D2O. Nếu dùng toàn bộ đơtẻi có trong 0,5m3 nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là bao nhiêu

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                   Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ưng nhiệt hạch
Gửi bởi: leaflife trong 10:55:45 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
năng lượng của một phản ứng là [tex]\Delta E=18,07MeV[/tex]
số hạt D có trong 0,5m^3 nước là [tex]N_D=2.\frac{N_A}{20}.\frac{0,015}{100}.1000.0,5=4,515.10^{21}[/tex]
nhân 2 số trên lại với nhau là ok


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ưng nhiệt hạch
Gửi bởi: hoalansao11 trong 08:55:21 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
năng lượng của một phản ứng là [tex]\Delta E=18,07MeV[/tex]
số hạt D có trong 0,5m^3 nước là [tex]N_D=2.\frac{N_A}{20}.\frac{0,015}{100}.1000.0,5=4,515.10^{21}[/tex]
nhân 2 số trên lại với nhau là ok
số hạt D có trong 0,5m^3 nước là [tex]N_D=2.\frac{N_A}{20}.\frac{0,015}{100}.1000.0,5=4,515.10^{21}[/tex] -> Công thức này mình không hiểu cho lắm. Mong bạn giải thích giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ưng nhiệt hạch
Gửi bởi: leaflife trong 03:10:01 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
năng lượng của một phản ứng là [tex]\Delta E=18,07MeV[/tex]
số hạt D có trong 0,5m^3 nước là [tex]N_D=2.\frac{N_A}{20}.\frac{0,015}{100}.1000.0,5=4,515.10^{21}[/tex]
nhân 2 số trên lại với nhau là ok
số hạt D có trong 0,5m^3 nước là [tex]N_D=2.\frac{N_A}{20}.\frac{0,015}{100}.1000.0,5=4,515.10^{21}[/tex] -> Công thức này mình không hiểu cho lắm. Mong bạn giải thích giúp mình

khối lượng nước có trong[tex] 0,5m^3[/tex] nước là [tex]m=d.V[/tex]
khối lượng nước nặng có trong đó là [tex]m_{D_2O}=0,00015.m=0,15.10^-3.d.V[/tex]
số hạt [tex]D_2O[/tex] là[tex] N_{D2O}= \frac{m_{D_2O}}{20}.N_A[/tex]
mỗi hạt [tex]D_2O[/tex] lại có 2 hạt D nên ta có số hạt D như biểu thức của mình
P/S: ở đây mình đã tự cho khối lượng riêng của nước d=1000[tex]kg/m^3[/tex] rồi nhé