Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ZzzThe_MythzzZ trong 06:52:40 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20203Tiêu đề: Một bài toán vể giao thoa sóng
Gửi bởi: ZzzThe_MythzzZ trong 06:52:40 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm có hai nguôn sóng kết hợp giao động với phương trình u1=u2=Acos(40Πt); tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s . Xét đoạn thẳng CD= 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB , C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó . Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là :
A. can 105 cm
B. can 117 cm
C. can 135 cm
D. can 113 cm

e có thắc mắc là trên CD có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì chưa chắc d2-d1=2lamda
kính mong các thầy giải đáp cho em. e cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán vể giao thoa sóng
Gửi bởi: leaflife trong 10:08:19 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm có hai nguôn sóng kết hợp giao động với phương trình u1=u2=Acos(40Πt); tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s . Xét đoạn thẳng CD= 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB , C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó . Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là :
A. can 105 cm
B. can 117 cm
C. can 135 cm
D. can 113 cm

e có thắc mắc là trên CD có 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì chưa chắc d2-d1=2lamda
kính mong các thầy giải đáp cho em. e cảm ơn.
đúng là trên CD có 5 điểm dao động cực đại thì chưa chắc [tex]d_2-d_1=2 \lambda[/tex]
một cách chính xác thì trên CD có 5 cực đại khi [tex]2\lambda \leq \mid d_2-d_1 \mid <3 \lambda[/tex]
nhưng để khoảng cách từ CD đến AB là lớn nhất thì [tex]d_2-d_1=2 \lambda[/tex]
trên điều kiện đó bạn dễ giải ra h=[tex]\sqrt{105}[/tex]