Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 06:25:07 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20197Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 06:25:07 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện RLrC gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm và đoạn mạch NB chứa cuộn dây không thuần cảm, tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là u = Uo cos [tex]\omega[/tex]t, R= r. Điện áp uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30[tex]\sqrt{5}[/tex]V. Hỏi Uo có giá trị bao nhiêu:
A. 120 V.                           B. 75V.                               C. 60V.                                D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]V.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                         Em xin chân thành cảm ơn!
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: phambinhminh trong 10:02:55 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
vẽ giản đồ vec tơ trượt chứng minh 2 tam giác bằng nhau đáp án D phải không


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: mtm trong 12:54:18 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện RLrC gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm và đoạn mạch NB chứa cuộn dây không thuần cảm, tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là u = Uo cos [tex]\omega[/tex]t, R= r. Điện áp uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30[tex]\sqrt{5}[/tex]V. Hỏi Uo có giá trị bao nhiêu:
A. 120 V.                           B. 75V.                               C. 60V.                                D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]V.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                         Em xin chân thành cảm ơn!dữ kiên đề bài: [tex]U(L,R,r) = U(L,C,r)[/tex]

vì hai điện áp đó vuông pha nên ta có:

[tex]\frac{cos\alpha }{cos(90-\alpha )}=2[/tex]

với [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi [tex]U(L,R,r)[/tex] ta có giá trị 2 vì r=R, (r+R)/r =2

=>[tex]\alpha =26,565[/tex]
=> [tex]UL = sin\alpha.30\sqrt{5} =30[/tex]
[tex](UC-UL)= sin(90-\alpha ).30\sqrt{5}=60[/tex]

=> [tex]=> UC = 90[/tex]
[tex]=> Uo=U\sqrt{2} =120[/tex]

đáp án là A nhé

Chúc bạn học tốt
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 06:09:29 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
vẽ giản đồ vec tơ trượt chứng minh 2 tam giác bằng nhau đáp án D phải không
Đáp án là B bạn ạ. Mình làm mãi không ra


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 06:40:13 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện RLrC gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm và đoạn mạch NB chứa cuộn dây không thuần cảm, tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là u = Uo cos [tex]\omega[/tex]t, R= r. Điện áp uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30[tex]\sqrt{5}[/tex]V. Hỏi Uo có giá trị bao nhiêu:
A. 120 V.                           B. 75V.                               C. 60V.                                D. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]V.

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                         Em xin chân thành cảm ơn!dữ kiên đề bài: [tex]U(L,R,r) = U(L,C,r)[/tex]

vì hai điện áp đó vuông pha nên ta có:

[tex]\frac{cos\alpha }{cos(90-\alpha )}=2[/tex]

với [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi [tex]U(L,R,r)[/tex] ta có giá trị 2 vì r=R, (r+R)/r =2

=>[tex]\alpha =26,565[/tex]
=> [tex]UL = sin\alpha.30\sqrt{5} =30[/tex]
[tex](UC-UL)= sin(90-\alpha ).30\sqrt{5}=60[/tex]

=> [tex]=> UC = 90[/tex]
[tex]=> Uo=U\sqrt{2} =120[/tex]

đáp án là A nhé

Chúc bạn học tốt

Đáp án là B bạn ạ. Mình làm không raTiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: mtm trong 10:12:55 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
đáp án bạn lấy từ người làm đề hả ? mình thì tính đi tính lại vẫn ra 120 V mà ? bạn nhầm lẫn gì ko ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 10:27:11 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
đáp án bạn lấy từ người làm đề hả ? mình thì tính đi tính lại vẫn ra 120 V mà ? bạn nhầm lẫn gì ko ?
Đáp án ở đề bạn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: mtm trong 12:27:53 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
đáp án bạn lấy từ người làm đề hả ? mình thì tính đi tính lại vẫn ra 120 V mà ? bạn nhầm lẫn gì ko ?
Đáp án ở đề bạn ạ

đáp án đề bạn sai rồi, mình tìm lại thì thấy bài này từng có giáo viên của diễn đàn giải rồi, đáp án là 120 V nhé

link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8791.0

link 2 từ trang khác: http://d.violet.vn//uploads/resources/610/2905449/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hoalansao11 trong 07:59:50 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2014
đáp án bạn lấy từ người làm đề hả ? mình thì tính đi tính lại vẫn ra 120 V mà ? bạn nhầm lẫn gì ko ?
Đáp án ở đề bạn ạ

đáp án đề bạn sai rồi, mình tìm lại thì thấy bài này từng có giáo viên của diễn đàn giải rồi, đáp án là 120 V nhé

link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8791.0

link 2 từ trang khác: http://d.violet.vn//uploads/resources/610/2905449/preview.swf
Cảm ơn bạn nhé!