Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranvannhands95 trong 11:30:53 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20191Tiêu đề: Con lắc đơn dao động trong điện trường
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:30:53 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
1 con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Tích điện cho con lắc rồi dao động trong 1 điện trường đều có phương thẳng đứng.
Nếu cường độ điện trường là E1 thì T1= 4T
Nếu cường độ điện trường là E2 và điện trường có hướng ngược lại thì T2= 4T/5.
Tính tỉ số E2/E1 ?

Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn dao động trong điện trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:51:06 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
1 con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Tích điện cho con lắc rồi dao động trong 1 điện trường đều có phương thẳng đứng.
Nếu cường độ điện trường là E1 thì T1= 4T
Nếu cường độ điện trường là E2 và điện trường có hướng ngược lại thì T2= 4T/5.
Tính tỉ số E2/E1 ?

Em xin cảm ơn.
T1>T ==> g1<g và [tex]T1/T=\sqrt{g/g1}= 4==> g1=g-|q| E1/ m  ===> |q|E1/m=15g/16[/tex]
T2<T ==> g2>g và [tex]T2/T=\sqrt{g/g2}= 4/5==> g2=g+|q| E2/ m ===> |q|E2/m=9g/16[/tex]
==> E2/E1


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn dao động trong điện trường
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:18:05 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
thầy ơi hình như thầy tính nhầm rồi, sao em tính E2/E1 = 3/5 nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn dao động trong điện trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:27:14 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
thầy ơi hình như thầy tính nhầm rồi, sao em tính E2/E1 = 3/5 nhỉ
ừ nhầm chưa bình phương đó em