Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phambinhminh trong 11:08:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20190Tiêu đề: bài sóng cơ hay khó
Gửi bởi: phambinhminh trong 11:08:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
Câu 7.Cho ba sợi dây cao su giống nhau dài 4 m căng thẳng nằm ngang song song cùng
độ cao so với mặt đất là O1; O2 và O3. Tại thời điểm đầu tiên cho O1 bắt đầu dao động đi
lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15 s cho O2 bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Tiếp sau đó 10 s cho O3 bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz. Cả ba sợi dây đều tạo
sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80 cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất
là bao nhiêu lâu kể từ khi O1 bắt đầu dao động thì hình dạng của ba sợi dây giống hệt
nhau?
A. 40 s.    B. 42 s.    C. 42,5 s.    D. 45 s.
Câu 8.Cho hai sợi dây cao su giống nhau dài 3 m căng thẳng nằm ngang song song cùng
độ cao so với mặt đất có đầu là O1 và O2. Tại thời điểm đầu tiên cho O1 bắt đầu dao động
đi lên với tần số 0,25 Hz. Sau đó 10 s cho O2 bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5 Hz.
Hai sợi dây đều tạo sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng là 60 cm. Hỏi
sau thời gian ngắn nhất bao lâu kể từ khi O2 bắt đầu dao động thì hình dạng của hai sợi
dây giống hệt nhau?
A. 10 s.    B. 11 s.    C.12 s.    D. 13 s.Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ hay khó
Gửi bởi: ZzzThe_MythzzZ trong 08:14:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
câu 7. đán án A bạn à. bạn chỉ việc viết phương trình dao động ra như dao động cơ rồi lần lượt thử đáp án xem đáp án nào cả 3 li độ cùng ra 1 giá trị là được.
 chúc bạn học tốt


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ hay khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:39:08 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2014
Bài đăng này sai quy định. Topic sẽ bị khóa.