Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 08:33:32 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20186Tiêu đề: Bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 08:33:32 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
1. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 43,2cm. Vật có khối lượng m dao động tại nơi có g = 10m/s, với biên độ góc α0 sao cho Tmax = 4Tmin. Khi lực căng sợi dây min T = 2Tmin thì tốc độ của vật là:
A. 1 m/s          B. 1,2             C.1,6             D. 2
2. Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết g=[tex]\pi ^{2}l[/tex]. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp động năng bằng 0 là:
A. 0,25s             B. 2s           C. 1s         D 0,5s
cảm ơn mọi người nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: mtm trong 08:56:33 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
1 [tex]\frac{Tmax}{Tmin}=4 = \frac{3-2cos\alpha o}{cos\alpha o}[/tex]

[tex]\Rightarrow cos\alpha o = 0,5[/tex]

[tex]\frac{T}{Tmin}=\frac{3cos\alpha - 2cos\alpha o}{cos\alpha \alpha o} =2[/tex]
[tex]\Rightarrow cos \alpha =\frac{2}{3}[/tex]

[tex]v = \sqrt{2gl(cos\alpha -cos\alpha o)}=1,2[/tex]

đáp án B

2. [tex]T= 2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}=2[/tex]

động năng hay thế năng biên thiên tuần hoàn theo chu kỳ [tex]\frac{T}{2}[/tex]
nên đáp án là 1 => C

chúc bạn học tốt