Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chaobancuatoinhe trong 02:07:10 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20184Tiêu đề: Một bài sóng ánh sáng không hiểu
Gửi bởi: chaobancuatoinhe trong 02:07:10 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 8 độ được đặt trong nước. Chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Ta thấy góc lệch đường truyền cũ tia sáng khi qua lăng kính là 2 độ cho chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc trên là 1,34. Chiết suất của lăng kinh đối với ánh sáng trên có giá trị nào?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng ánh sáng không hiểu
Gửi bởi: giaovienvatly trong 11:20:42 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
Vận dụng công thức tính góc lệch của tia đơn sắc qua lăng kính trường hợp góc tới mặt bên thứ nhất và góc chiết quang nhỏ:
D = (n-1)A = [tex]\left(\frac{n_{tt}}{n_{n}}-1 \right)A[/tex]
sẽ tính được.
Chúc thành công!