Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thien0526 trong 08:22:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20169Tiêu đề: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: thien0526 trong 08:22:48 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2014
1. Cho mạch điện gồm AM nối tiếp MB. AM gồm R nt C, MB gồm L. [tex]R=100\sqrt{3}\Omega[/tex], [tex]L=\frac{2}{\pi }[/tex]H, f=50Hz. Điện áp [tex]U_{AM}[/tex] lệch pha [tex]\frac{\pi}{3 }[/tex]so voi [tex]U_{AB}[/tex]. Tính giá trị của C

2. Cho mạch điện gồm R nt C nt X. X là một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C.[tex]U_{AB}=100\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex](V), [tex]R=50\Omega[/tex]. Khi [tex]C= \frac{2}{\pi}10^{-4}F[/tex] thì công suất của đoạn mạch cực đại và điện áp [tex]U_{X}[/tex] sớm pha [tex]\frac{\pi}{3 }[/tex] so với [tex]U_{AB}[/tex]. Công suất cực đại của đoạn mạch là bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:05:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2014
Tác giả đăng bài với mục đích gì?  Hãy xem kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng!