Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:21:10 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20162Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:21:10 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Câu 2. Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415nm đến 760nm. M  là 1 điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và một trong 3 bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580nm. ở M là vân bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên ( ĐS: 5)
Câu 39. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 20cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 4cm. Trên đường tròn tâm S1 bán kính 15cm điểm mà phần tử tại đó dao động cực đại và gần S2 nhất cách S2 1 đoạn là ( ĐS: 7cm)
Câu 42. ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ua=ub=acos(20pi.t) ( t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là. (ĐS: 4cm
( chuyên Hà Tĩnh lần 3)
Mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ và sóng ánh sáng ( chuyên Hà Tĩnh lần 3)
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 10:52:57 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
Ai giúp em với, mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ và sóng ánh sáng ( chuyên Hà Tĩnh lần 3)
Gửi bởi: levanvu12a1 trong 09:13:48 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
Câu 42
[tex]\lambda=4cm[tex] Để M gần A nhất thì M phải thuộc dãy cực dại gần A nhất [tex]d_2-d_1=k \lambda[tex] Tìm được k=4
M cùng pha với nguồn thi [tex]varphi_M= \frac{\pi(d_1-d_2}{\lambda}=l2\pi[tex] => [tex] d_1+d_2=2l\lambda[tex]
Do M gần A nhất nên l bé nhất chọn l=3(ĐK: [tex]d_1+d_2>d_1-d_2[tex])
=> [tex]d_1+d_2=24[tex]=>[tex] d_1= 4cm[tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ và sóng ánh sáng ( chuyên Hà Tĩnh lần 3)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:18:41 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
Thành viên levanvu 12a1 chú ý, Diễn Đàn chúng tôi không tích hợp gõ latex trong bài viết, mà có riêng chỗ gõ công thức toán, bạn nên tìm hiểu để gõ được công thức.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: Nghiêm Huỳnh trong 06:25:01 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Câu 2. Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415nm đến 760nm. M  là 1 điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và một trong 3 bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580nm. ở M là vân bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên ( ĐS: 5)

[tex]k\lambda = k'\lambda'\Rightarrow \lambda'=\frac{580.k}{k'} \Rightarrow 415\leq \frac{580.k}{k'}\leq760\Rightarrow \frac{29.k}{38}\leq k' \leq \frac{116.k}{83}[/tex]

Theo giả thiết, bất phtr trên chỉ có thể có 3 nghiệm nguyên. Lần lượt thế 4 giá trị của k vào => k = 5