Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lysuju trong 06:45:52 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20160Tiêu đề: Một bài toán về dao động và sóng điện từ cần trợ giúp
Gửi bởi: lysuju trong 06:45:52 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là U0. Vào thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì 1 tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu tụ là U'0. Tỉ số U'0/U0:
a. $\sqrt{\frac{5}{6}}$
b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
c. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
d. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

p.s: cảm ơn thầy cô và các bạn đã giải bài hộ mình


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về dao động và sóng điện từ cần trợ giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:53:38 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2014
Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là U0. Vào thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng điện thì 1 tụ bị đánh thủng hoàn toàn sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu tụ là U'0. Tỉ số U'0/U0:
a. $\sqrt{\frac{5}{6}}$
b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
c. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
d. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

p.s: cảm ơn thầy cô và các bạn đã giải bài hộ mình
WL=Wcb ==> Wcb=W/2 ==> Wc1=Wc2=Wc3=W/6 [/tex]
+Khi tụ 1 thủng ==>Năng lược Wc1 mất
==> W'=W-Wc1=5W/6
==> 1/2.(C/2).Uo'^2=(5/6).1/2.(C/3).Uo^2
==> [tex]Uo'^2 = 5.Uo^2/9[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một bài toán về dao động và sóng điện từ cần trợ giúp
Gửi bởi: lysuju trong 04:35:09 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2014

WL=Wcb ==> Wcb=W/2 ==> Wc1=Wc2=Wc3=W/6 [/tex]
+Khi tụ 1 thủng ==>Năng lược Wc1 mất
==> W'=W-Wc1=5W/6
==> 1/2.(C/2).Uo'^2=(5/6).1/2.(C/3).Uo^2
==> [tex]Uo'^2 = 5.Uo^2/9[/tex]
[/quote]

Mình cũng ra như thế này $\frac{\sqrt{5}}{3}$ mà lại k có đáp án nên cũng chả biết sao nữa