Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 04:43:22 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20158Tiêu đề: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: langtuvl trong 04:43:22 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x= 15cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /3[/tex])cm. Tính thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ hai.
   A. 4/15s   B. 1/5s   C. 2/15s   D. 4/5s
Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Vậy ta có tính đó là lần đầu tiên hay không?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: lysuju trong 08:28:59 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x= 15cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /3[/tex])cm. Tính thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ hai.
   A. 4/15s   B. 1/5s   C. 2/15s   D. 4/5s
Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Vậy ta có tính đó là lần đầu tiên hay không?

Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. đó được coi là lần đầu tiên luôn á bạn.
Wđ = 3Wt => x = $\pm \frac{A}{2}$
t0 = 0 => x = $\frac{A}{2}$ và v > 0
Suy ra: x đi từ vị trí $\frac{A}{2}$ đến $\frac{-A}{2}$ mất khoảng thời gian là : $\frac{T}{2}$ = $\frac{1}{5}$


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:49:42 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x= 15cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /3[/tex])cm. Tính thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ hai.
   A. 4/15s   B. 1/5s   C. 2/15s   D. 4/5s
Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Vậy ta có tính đó là lần đầu tiên hay không?

Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. đó được coi là lần đầu tiên luôn á bạn.
Wđ = 3Wt => x = $\pm \frac{A}{2}$
t0 = 0 => x = $\frac{A}{2}$ và v > 0
Suy ra: x đi từ vị trí $\frac{A}{2}$ đến $\frac{-A}{2}$ mất khoảng thời gian là : $\frac{T}{2}$ = $\frac{1}{5}$

:D Có vấn đề đúng k?

Tại [tex]t_o[/tex]: x = 7,5 cm; v > 0.

Vậy vật đi từ [tex]\frac{A}{2}[/tex]  ~>  A  ~> [tex] \frac{A}{2}[/tex].

→ [tex] \Delta t = \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = \frac{T}{3} = \frac{2}{15}s[/tex]

C.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: havang1895 trong 09:23:55 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x= 15cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /3[/tex])cm. Tính thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ hai.
   A. 4/15s   B. 1/5s   C. 2/15s   D. 4/5s
Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Vậy ta có tính đó là lần đầu tiên hay không?

Không tính
T/2 --> B


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:08:55 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Một vật dao động điều hòa với phương trình là  x= 15cos(5[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi /3[/tex])cm. Tính thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ hai.
   A. 4/15s   B. 1/5s   C. 2/15s   D. 4/5s
Ban đầu vật xuất phát ngay tại vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng. Vậy ta có tính đó là lần đầu tiên hay không?

Bình thường thì mình vãn tính  :D


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ dao động cần giải đáp
Gửi bởi: langtuvl trong 11:28:59 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
Em cũng nghĩ như thầy havang1895. Nếu tính lần xuất phát và lần cuối chu kì nữa thì mỗi chu kì có đến 5 lần động năng gấp 3 thế năng.