Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhvinha1 trong 04:32:12 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20157Tiêu đề: ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: anhvinha1 trong 04:32:12 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Giúp mình bài này luôn với:
Cho mạch RLC có L thay đổi được, C không đổi và R = 100 Ohm mắc nối tiếp, u = 200cos100pit (V). Mắc 1 âm pe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu cuộn dây thì thấy âm pe kế chỉ 1 A. Lấy âm pe kế ra rồi điều chỉnh L sao cho UL max. Lúc đó L bằng
a. 2/PI      b. 1/PI      c. 3/PI       d. 3/2PI


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: photon01 trong 09:42:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Giúp mình bài này luôn với:
Cho mạch RLC có L thay đổi được, C không đổi và R = 100 Ohm mắc nối tiếp, u = 200cos100pit (V). Mắc 1 âm pe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu cuộn dây thì thấy âm pe kế chỉ 1 A. Lấy âm pe kế ra rồi điều chỉnh L sao cho UL max. Lúc đó L bằng
a. 2/PI      b. 1/PI      c. 3/PI       d. 3/2PI
Khi mắc ampe kế vào hai đầu cuộn dây thì cuộn dây bị nối tắt nên mạch chỉ còn RC. Vậy ta có:
[tex]\left(R^{2}+Z^{2} _{C}\right)=\frac{U^{2}}{I^{2}}\Rightarrow Z_{C}=100\Omega[/tex]
Để ULmax thì ta có:
[tex]Z_{L}=\frac{R^{2}+Z^{2}_{C}}{Z_{C}}=200\Omega\Rightarrow L=\frac{2}{\pi } H[/tex]