Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kt1996 trong 07:07:02 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20156Tiêu đề: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: kt1996 trong 07:07:02 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là [tex]i=2\cos \left(100\pi t\right) \left(A\right)[/tex]
, với t đo bằng giây. Ở thời điểm [tex]t_{1} \left(s\right)[/tex]
 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -1A. Đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+0,005 \left(s\right)[/tex]
 thì cường độ dòng điện bằng
A. [tex]\sqrt{2}A[/tex]

B. [tex]-\sqrt{2}A[/tex]

C. [tex]\sqrt{3}A[/tex]

D. [tex]-\sqrt{3}A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Tóc Dài trong 07:37:29 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Ôi!  =))
Đi đâu cũng gặp nhau. kt1996

Ngọc Anh ơi cậu vào giải bài này giúp tớ đi, bài này tớ ra [tex]-\sqrt{3}[/tex] đúng k cậu?  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:44:59 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là [tex]i=2\cos \left(100\pi t\right) \left(A\right)[/tex]
, với t đo bằng giây. Ở thời điểm [tex]t_{1} \left(s\right)[/tex]
 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -1A. Đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+0,005 \left(s\right)[/tex]
 thì cường độ dòng điện bằng
A. [tex]\sqrt{2}A[/tex]

B. [tex]-\sqrt{2}A[/tex]

C. [tex]\sqrt{3}A[/tex]

D. [tex]-\sqrt{3}A[/tex]Bài này dùng phương pháp vectơ quay thôi  :D
Ở t1 dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -1 => vật ở vị trí màu đỏ như trong hình vẽ

Chu kì [tex]T = \frac{2\pi }{\omega } = \frac{1}{50} s[/tex]
[tex]t_{2} = t_{1} + 0,005 = t_{1} + \frac{T}{4}[/tex]
=> Lúc này vật ở vị trí màu xanh
=> cường độ dòng điện lúc này bằng - [tex]\sqrt{3}[/tex] => DTiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: kt1996 trong 07:52:37 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
VỊ trí màu xanh là chỗ nào đâu? Mình không thấy ảnh kèm theo. Mà mình rất thắc mắc là nó đi theo chiều nào á.  [-O<
Mấy thầy vào giúp đỡ để bọn em hiểu hơn với ạ. [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:55:42 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
VỊ trí màu xanh là chỗ nào đâu? Mình không thấy ảnh kèm theo. Mà mình rất thắc mắc là nó đi theo chiều nào á.  [-O<
Mấy thầy vào giúp đỡ để bọn em hiểu hơn với ạ. [-O<

Cậu nghĩ đơn giản là cường độ dòng điện i nó tương đương với vận tốc v, còn hiệu điện thế u nó tương đương với li độ x trong dao động điều hòa ấy . Như thế cậu sẽ đỡ bị nhầm hơn khi đi theo chiều nào thì nó tăng, nó giảm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: kt1996 trong 08:57:36 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Cậu nghĩ đơn giản là cường độ dòng điện i nó tương đương với vận tốc v, còn hiệu điện thế u nó tương đương với li độ x trong dao động điều hòa ấy . Như thế cậu sẽ đỡ bị nhầm hơn khi đi theo chiều nào thì nó tăng, nó giảm

Sao i trong bài này cậu lại cho nó chạy theo chiều âm? sao không cho nó chạy theo chiều dương như cậu làm lúc đầu? i=-1 nhưng đang giảm mà cậu


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:26:23 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Cậu nghĩ đơn giản là cường độ dòng điện i nó tương đương với vận tốc v, còn hiệu điện thế u nó tương đương với li độ x trong dao động điều hòa ấy . Như thế cậu sẽ đỡ bị nhầm hơn khi đi theo chiều nào thì nó tăng, nó giảm

Sao i trong bài này cậu lại cho nó chạy theo chiều âm? sao không cho nó chạy theo chiều dương như cậu làm lúc đầu? i=-1 nhưng đang giảm mà cậu

Tớ đã nói là i nó tương ứng với vận tốc trong dao động điều hòa mạ Nếu chuyển động theo chiều dương thì i tăng chứ không phải là giảm . Giống như con lắc nếu chuyển động về VTCB thì vận tốc tăng ấy


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: kt1996 trong 09:39:28 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Tớ đã nói là i nó tương ứng với vận tốc trong dao động điều hòa mạ Nếu chuyển động theo chiều dương thì i tăng chứ không phải là giảm . Giống như con lắc nếu chuyển động về VTCB thì vận tốc tăng ấy

Sao lại thế nhi? i giảm mà về biên âm sao? tuy về biên âm nó mang dấu - nhưng thực tế là dòng điện tăng từ 1 lên 2 ampe đó chứ, dấu - chỉ là gán cho chiều thôi chứ, mình nhận được nhiều ý kiến trái chiều cho bài này nên hỏi hơi nhiều, bạn bỏ qua nha. Bài này thầy mình làm ra [tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 10:07:28 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014

Tớ đã nói là i nó tương ứng với vận tốc trong dao động điều hòa mạ Nếu chuyển động theo chiều dương thì i tăng chứ không phải là giảm . Giống như con lắc nếu chuyển động về VTCB thì vận tốc tăng ấy

Sao lại thế nhi? i giảm mà về biên âm sao? tuy về biên âm nó mang dấu - nhưng thực tế là dòng điện tăng từ 1 lên 2 ampe đó chứ, dấu - chỉ là gán cho chiều thôi chứ, mình nhận được nhiều ý kiến trái chiều cho bài này nên hỏi hơi nhiều, bạn bỏ qua nha. Bài này thầy mình làm ra [tex]\sqrt{3}[/tex]


cũng không rõ nữa . Để tớ hỏi thầy xem sao


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: photon01 trong 11:15:29 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là [tex]i=2\cos \left(100\pi t\right) \left(A\right)[/tex]
, với t đo bằng giây. Ở thời điểm [tex]t_{1} \left(s\right)[/tex]
 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -1A. Đến thời điểm [tex]t_{2}=t_{1}+0,005 \left(s\right)[/tex]
 thì cường độ dòng điện bằng
A. [tex]\sqrt{2}A[/tex]

B. [tex]-\sqrt{2}A[/tex]

C. [tex]\sqrt{3}A[/tex]

D. [tex]-\sqrt{3}A[/tex]


.
Em thử dùng phương pháp lượng giác xem sao.
[tex]2cos\left(100\pi(t_{1}+0,05) \right)=2cos\left(100\pi t_{1} \right)cos0,5\pi -2sin\left(100\pi t_{1} \right).sin0,5\pi =-2sin\left(100\pi t_{1} \right)=-2.\sqrt{1-\frac{1}{4}}=-\sqrt{3}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: kt1996 trong 12:29:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Em thử dùng phương pháp lượng giác xem sao.
[tex]2cos\left(100\pi(t_{1}+0,05) \right)=2cos\left(100\pi t_{1} \right)cos0,5\pi -2sin\left(100\pi t_{1} \right).sin0,5\pi =-2sin\left(100\pi t_{1} \right)=-2.\sqrt{1-\frac{1}{4}}=-\sqrt{3}[/tex]

Thầy/Cô cho em hỏi thêm là hiểu như cách em nói với bạn ở trên thì tại sao lại giải không ra giống kết quả của cô/thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:25:46 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
Em làm theo cách đạo hàm lên, k biết đúng k,  mong thầy và các bạn xem giúp, em cảm ơn ạ!  ^-^

Có bạn bảo em giải sai, em k biết mình sai chỗ nào!  :D