Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 02:28:07 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20153Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: khrizantema trong 02:28:07 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang. Lúc đầu vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khi vật chuyển động qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng thì giữ cố đinh một điểm C ở trên lò xo. Kể từ thời điểm giữ chặt  điểm C, vật dao động với biên độ mới [tex]A'=\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]. Tìm vị trí điểm giữ C?
Nhờ mọi người hướng dẫn em bài này! Cám ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: leaflife trong 09:20:32 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
cho dễ tính toán có thể coi lò xo có độ cứng k=1,chiều dài tự nhiên [tex]l_0=1[/tex] cơ năng lúc trước W=1=> biên độ lúc trước [tex]A=\sqrt{2}[/tex]
=> biên độ lúc sau [tex]A'=\frac{A\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}[/tex]
động năng ngay trước khi giữ là [tex]W_d=3/4[/tex]
thế năng lúc đó là [tex]W_t=1/4[/tex]
giả sử C cách điểm treo lò xo một đoạn x thì độ cứng lò xo lúc sau là [tex]k'=\frac{1}{1-x}[/tex]
cơ năng lúc sau là [tex]W'=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}.(1-x)=\frac{1}{2}.\frac{1}{1-x}\left(\frac{\sqrt{6}}{2} \right)^2[/tex]
giải ra tìm được x=0,2
vậy x=0,2[tex]l_0[/tex]
đề không cho l0, có lẽ đây là đáp số cuối cùng
PS: mình giải ra hơi lẻ, có thể sai nhé


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: havang1895 trong 11:02:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2014
Một con lắc lò xo bố trí nằm ngang. Lúc đầu vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khi vật chuyển động qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng thì giữ cố đinh một điểm C ở trên lò xo. Kể từ thời điểm giữ chặt  điểm C, vật dao động với biên độ mới [tex]A'=\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]. Tìm vị trí điểm giữ C?
Nhờ mọi người hướng dẫn em bài này! Cám ơn mọi người nhiều!Giữ cố định điểm C --> nếu độ cứng tăng lên n lần thì li độ giảm n lần

[tex]A'^{2}=\frac{v^{2}}{\omega '^{2}}+x'^{2}\Leftrightarrow \frac{3A^{2}}{4}=\frac{3A^{2}}{4n}+\frac{A^{2}}{4n^{2}}\rightarrow n=\frac{3+\sqrt{21}}{6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: khrizantema trong 08:34:10 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2014
cho dễ tính toán có thể coi lò xo có độ cứng k=1,chiều dài tự nhiên [tex]l_0=1[/tex] cơ năng lúc trước W=1=> biên độ lúc trước [tex]A=\sqrt{2}[/tex]
=> biên độ lúc sau [tex]A'=\frac{A\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}[/tex]
động năng ngay trước khi giữ là [tex]W_d=3/4[/tex]
thế năng lúc đó là [tex]W_t=1/4[/tex]
giả sử C cách điểm treo lò xo một đoạn x thì độ cứng lò xo lúc sau là [tex]k'=\frac{1}{1-x}[/tex]
cơ năng lúc sau là [tex]W'=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}.(1-x)=\frac{1}{2}.\frac{1}{1-x}\left(\frac{\sqrt{6}}{2} \right)^2[/tex]
giải ra tìm được x=0,2
vậy x=0,2[tex]l_0[/tex]
đề không cho l0, có lẽ đây là đáp số cuối cùng
PS: mình giải ra hơi lẻ, có thể sai nhé
bạn có thể giải thích tại sao ban đầu có biên độ như vậy không? Cám ơn nhiều!