Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuottuivn94 trong 09:38:44 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20150Tiêu đề: em xin hỏi bải Thế năng đàn hồi con lắc lò xo khó!
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 09:38:44 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Một vật nặng được gắn vào một lò xo treo thẳng đứng. Khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn 1 đoạn bằng 10(cm), kéo dãn lò xo thêm 4(cm), biết lò xo có độ cứng là k = 20(n/m). Thế năng đàn hồi của lò xo là:
A. 36.10^(-3)(J)
B. 16.10^(-3)(J)
C.  169.10^(-3)(J)
D.  10^(-3)(J)


Tiêu đề: Trả lời: em xin hỏi bải Thế năng đàn hồi con lắc lò xo khó!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:21 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Với con lắc lò xo thẳng đứng, ta thường chọn gốc thế năng (đàn hồi và hấp dẫn) là vị trí lò xo không biến dạng. Và do đó, công thức tính thế năng ta thường sử dụng là tổng của thế năng đàn hồi và hấp dẫn: [tex]W_{t} = \frac{1}{2}kx^{2}[/tex]
Ở bài này, đề bài hỏi thế năng đàn hồi, tức là tính theo công thức: [tex]W_{t_dh} = \frac{1}{2}k \Delta l^{2}[/tex] với [tex]\Delta l[/tex] là độ biến dạng lò xo tính từ gốc thế năng.
Vậy trong bài này [tex]\Delta l = 14cm \Rightarrow W_{t_{dh}}= 196.10^{-3} (J)[/tex] ???