Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Redstar96 trong 06:12:55 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20146Tiêu đề: Bài tập về giao thoa sóng cơ hay
Gửi bởi: Redstar96 trong 06:12:55 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
Hai nguồn sóng ở S1, S2 có pt u=2a.cos(wt). Gọi O là trung điểm S1S2. Trên trung trực của S1S2 đặt nguồn sóng S3 sao cho S1S2S3 vuông tại S3. Hỏi điểm M dao động với biên độ là 5a cách O một đoạn gần nhất là bao nhiêu? ;;)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa sóng cơ hay
Gửi bởi: Redstar96 trong 11:37:01 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2014
mình quên, cho [tex]\lambda[/tex]=1,2 cm
ĐÁp án A. 0.81cm   B. 1,1 cm   C. 1,2 cm    D. 0.85 cm