Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngọc Anh trong 04:45:34 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20139Tiêu đề: Giao thoa Y-âng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 04:45:34 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2014
Kính mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài tập này với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm  ^-^

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 µm ≤ λ ≤0.76 µm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?

A. Không có điểm nào
B.  Có vô số điểm.
C. Có 2 điểm.
D. Có 3 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa Y-âng
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:26:38 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2014
Kính mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em bài tập này với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm  ^-^

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng ( 0,38 µm ≤ λ ≤0.76 µm). Trên đoạn thẳng MN thuộc màn quan sát vuông góc với các vạch sáng (M nằm ở vân sáng bậc 2 màu tím, N nằm ở vân sáng bậc 3 màu tím) có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau?

A. Không có điểm nào
B.  Có vô số điểm.
C. Có 2 điểm.
D. Có 3 điểm.

Đặt: [tex]b = \frac{D}{a}[/tex]
Quang phổ bậc 1: [tex]x_{t1} = 0,38.b; x_{d1} = 0,76.b[/tex]
Quang phổ bậc 2: [tex]x_{t2} = 0,76.b; x_{d2} = 1,52.b[/tex]
Quang phổ bậc 3: [tex]x_{t3} = 1,14.b; x_{d3} = 2,28.b[/tex]
Vậy là đã có ít nhất một vị trí trùng: [tex]x_{t2} = x_{d1}[/tex]
Nhìn vào bề rộng quang phổ như trên, ta chỉ cần xét thêm tại vị trí bức xạ tím bậc 3 còn trùng với bao nhiêu bức xạ khác nữa.
Ta có: [tex]x_{t3} = x_{s}\Rightarrow 3\lambda _{t} = k\lambda \Rightarrow \lambda =\frac{3\lambda _{t}}{k}[/tex]
Mà: [tex]0,76\leq \lambda \leq 0,38[/tex][tex]\Rightarrow \lambda = 0,57\, \mu m[/tex]
Vậy có 2 điểm tất cả.